Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Det tyske flag i Sønderjylland

Der er ikke nogen i Sønderjylland, hvis danskhed kommer i fare, blot fordi der fra tid til anden vajer et tysk flag eller to i mængden.

Det tyske mindretal i Sønderjylland ønsker at kunne markere deres officielle mindretalsbegivenheder ved at kunne hejse det tyske flag. Det vil sige: Ønsker og ønsker. Mindretallet er ikke selv decideret aktiv i den sag, men Bund Deutscher Nordschleswigers formand, Hinrich Jürgensen, udtaler tirsdag adspurgt af Politiken, at han mener, det ville være rimeligt, at »et anerkendt nationalt mindretal burde have lov til at flage med sit eget flag« ved officielle lejligheder. Artiklen i Politiken kommer efter, at bladet i weekenden studsede over, at der blev flaget med det tyske flag, da det tyske mindretals samledes til den traditionelle Knivsbjerg-folkefest nord for Aabenraa.

Der findes ikke en decideret flag-lov, selvom vi ofte omtaler det sådan. Men af et cirkulære fra Justitsministeriet fremgår det, at der i Danmark må flages med Dannebrog og de nordiske flag, dvs. Færøerne, Grønland, Norge, Sverige, Finland og Island. Og så det blå EU-flag. Alt andet er forbudt, modsat forholdene her syd for grænsen, hvor vi kan flage med Dannebrog når som helst. Eller hvad folk nu vil flage med. På Knivsbjerg havde de forinden i lørdags indhentet særtilladelse, som det tyske mindretal gør hvert år. Det er ikke længere rimeligt. Et anerkendt mindretal må da flage med sin herkomst. Især når BDNs formand klogeligt blot beder om lov til at bruge det tyske flag ved officielle tyske mindretalsbegivenheder.

Ingen behøver at frygte for, at det tyske flag vil hænge i hver anden mindretalshave i Sønderjylland. For den tradition hører ikke den tyske kultur til. Først mere end 60 år efter krigen ved det berømte fodbold-VM i 2006 genopdagede tyskerne i almindelighed for første gang igen siden Anden Verdenskrig en stolthed over, hvad efterkrigstidens demokratiske Tyskland har præsteret. Og flagede for det. Den nye stolthed burde også kunne få lov til at smitte af på det tyske mindretal i Danmark. Meldingen var fra Hinrich Jürgensen derimod er diplomatisk og tilbageholdende. Man udtrykker et fromt ønske, men fremsætter ikke noget krav. Fordi der desværre fortsat åbenbart er for store omkostninger ved at buse for hårdt frem.

Der er ikke nogen i Sønderjylland, hvis danskhed kommer i fare, blot fordi der fra tid til anden vajer et tysk flag eller to i mængden. Spørg bare tyskerne hos os, om de føler sig generet af Dannebrog. Dem man fuldtud anerkender, og som er dybt loyale statsborgere, bør have den mulighed. Fuld opbakning herfra.

 

kommentar
deling del

Skriv et svar