Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Tysk ros til Danmark

Professoren har ret. Lad os lære af hinandens gode eksempler.
Jørgen Møllekær

Med alt det, der også kunne være bedre, er det indimellem godt bare at stoppe op og erklære sig glad:

NDR Info, Nordtysklands svar på DRs P1, producerer som så mange andre også konstruktiv journalistik. Det vil sige journalistik, der fokuserer på vellykkede løsninger på samfundsudfordringer fremfor altid blot at beskrive misforhold.

NDR Info var draget helt til Himmerland til en kommunal skole i Skørping syd for Aalborg for at undersøge, hvordan det her er lykkedes at få skoleeleverne til at bevæge sig noget mere igen. Vel at mærke mindst en time i løbet af skoledagen. For det er et grænseoverskridende problem i den vestlige verden, at de kære smartphones også i frikvartererne har ført til fysisk passivitet, der reelt risikerer at gå ud over indlæringen.

I Skørping har kommunen ligesom mange andre i forbindelse med overgangen til heldagsskole på nye måder prøvet at tænke bevægelse ind i skoleskemaet. NDRs reporter er nærmest himmelfalden over skolegården: Den ligner en mindre forlystelsespark med nedgravede trampoliner og forhindringsbaner, en skater-park og meget andet. Og som reporteren konstaterer: Overalt er der unger, som er i gang med at røre sig. Stort set ingen bliver indenfor i klasseværelset i det store frikvarter.

Skolegården i Skørping er nok også noget særligt. Den er udviklet og med-designet af Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet. Her har forskerne så sidenhen også videnskabeligt kunnet notere forskellene fra den gamle grå skolegård til nu. Børnene er mere ude og bevæger sig mere. Grundlæggende er der kun én regel. Mobilerne må ikke komme med ud på skolegården for 0.-7. klasse. Resultaterne viser, at eleverne nu både er mere sociale og nærværende. Også den gruppe elever, der ikke går til idræt i fritiden, hopper med i trampolinerne. Den fysiske aktivitet har også givet mere ro, og hærværk oplever man ikke mere af på skolen i Skørping. Og så er karakter-gennemsnittet endda steget en smule.

[B]Fra den tyske[/B]undervisningsverden ser man anerkendende mod kollegerne i Danmark. De er langt foran os, konstaterer en professor fra Uni Osnabrück i NDR-indslaget. Her hos os har politikerne kun lige akkurat fået fokus på at digitalisere undervisningen. Måske ville det være smartere at modernisere skolegården først, så den grundlæggende indlærings-parathed øges. Professoren har ret. Lad os lære af hinandens gode eksempler.

kommentar
deling del

Skriv et svar