Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Tunge uger og måneder forude

Det er bemærkelsesværdigt at notere sig de endog store forskelle, der fortsat er i håndteringen af situationen.
Jørgen Møllekær

Med tirsdagens meldinger fra både Kiel og København må vi alle til at indse, at vores samliv bliver indskrænket de kommende uger. Heldigvis er foråret ifølge DMIs nyeste månedprognose lige på trapperne. Og når vi begynder at opholde os mere udenfor, skulle antallet af smittede falde. Men indtil da ser en skidt udvikling ud til potentielt at blive ganske betydeligt værre frem mod påske.

Vi har set de første dødsfald i Tyskland, og vi hører nu også officielt fra Danmark en alvorlig bekymring om, at det hurtigt kan gå galt. Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm sagde tirsdag, at vi skal forvente 600.000 smittede danskere. Ti procent vil få brug for lægehjælp og måske en femtedel af disse – altså 12.000 – vil få brug for akut sygehusbehandling. Brostrøm fortalte også, at man er i gang med at udvide kapaciteten på intensivafdelingerne og prøver at indkøbe flere respiratorer. Danmark har kun 500 sengepladser på intensiv. Sundhedsdirektøren lagde ikke skjul på, at det her kan blive meget alvorligt. Og at alle tiltag udelukkende handler om at forsinke tidspunktet for, hvornår disse 600.000 danskere smittes.

Det samme billede her hos os. Delstatsregeringen forbød i går også alle større forsamlinger med 1000 personer eller derover. Så indtil videre er det slut med at se SG eller Weiche spille håndbold og fodbold. Fra Kiel tilrådes det også kraftigt, at vi hver især overvejer, hvorvidt og hvordan også mindre møder bør gennemføres. Her drejer det sig om, hvor tæt og hvor længe man sidder sammen i lokaler, hvor luften ofte bliver dårligere som møderne skrider frem.

Samtidig er det bemærkelsesværdigt at notere sig de endog store forskelle, der fortsat er i håndteringen af situationen. I Tyskland kan forbundsregeringen ikke give påbud. Det er helt op til de lokale sundhedsmyndigheder og delstatsregeringer. Bystyret i Berlin har eksempelvis valgt ikke at følge opfordringen med at forbyde store forsamlinger. Mens det i en by som København frarådes at tage bus, metro eller tog i myldretiden for ikke at stå for tæt på andre mennesker i et lukket rum. Selvom det kan virke meget mærkeligt ikke at gå til fodbold eller tage bussen for den store del af befolkningen, så handler det om de ældre og de svage. De to første dødsfald i Tyskland var en næsten 90-årig kvinde og en 78-årig mand, som led af andre alvorlige sygdomme. Myndighederne taler nu om måske 5000 døde i Danmark og 100.000 eller flere i Tyskland. Ikke i løbet af de næste to uger. Men efterhånden som corona vil brede sig. Det er svært at finde forårshumøret frem lige nu.

kommentar
deling del

Skriv et svar