Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Leder: Tung dans 
med letbane

Der er arbejdet seriøst med at analysere, hvordan en letbane Sønderborg-Flensborg-Nibøl vil kunne etableres. Desværre ligger det lidt tungt med letbanen, for et flertal i byrådet i Flensborg kan end ikke indse det fornuftige i at få en ny stor og samlende banegård for hele grænseregionen. Derfor mødes SSWs og De Grønnes ukoordinerede forslag om en letbane også af samme lidet progressive tilgang.

Man er tilsyneladende ikke i stand til at tænke stort, tænke ud af boksen og tænke langsigtet til gavn for en region, der pinedød skal hænge sammen, og som kun gennem samarbejde kan skabe den nødvendige udvikling.

København, Berlin, Kiel og Bruxelles gør det ikke for os. Der skal lobbyes målrettet og stædigt i mange år for, at en sådan plan kan realiseres. Men det er muligt. I mands minde er det kun gået en vej med væksten i samfundene, og det er op. Det er nødvendigt, at slesvigerne og sønderjyderne anerkender Flensborg som det centrale knudepunkt, hvis afbalancerede tilnærmelsesvis bæredygtige vækst på lang sigt kan være motor for den øvrige dansk-tyske region.

Et godt eksempel er den vedholdenhed, en gruppe erhvervsfolk og politikere på Als udviser for at realisere ønsket om en bro mellem Als og Fyn. Da den blev lanceret i begyndelsen af årtiet, blev der slået en hånlatter op mange steder. Den vil aldrig kunne betales. Der er for lidt trafik. Billetterne vil blive alt for dyre, hedder det. Kritikerne glemte at tage med i regnskabet, at en bro – som rapporter i mellemtiden forsøger at afdække – vil skabe vækst, jobs og nye skatteindtægter, som kan medfinansiere den dyre bro.

Det samme vil gælde for en letbane i grænseregionen. Læg dertil, at energien til banen også vil kunne leveres fra regionens egne vindmøller. Der kan altså blive tale om et klimavenligt projekt. Det springende punkt er, om der er passagerer nok. Det er alt andet lige lettere at komme fra A til B i egen bil, som om føje år vil være elektrisk og forureningsfri. Men dels er der store befolkningsgrupper, der enten ikke har råd til eller vil køre bil, dels kan en letbane binde regionen mere sammen og skabe den komfort og det tilbud, der gør det lettere at tiltrække og holde på den arbejdskraft, som vi sukker efter.

Tal ikke ideen ned, men op.

kommentar
deling del

Skriv et svar