Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Tiltrængt oprydning hos slagterierne

I sandhed en grim plet på det billede det officielle Tyskland har af sig selv.

Onsdag fik arbejdsminister Hubertus Heil fra SPD i Berlin forbundsregeringens opbakning til et indgreb mod de tyske storslagterier. Fra 1. januar er det forbudt for slagterier med mere end 50 medarbejdere ikke selv at have ansat sine medarbejdere.

Ja, du læste rigtigt. For de fleste er det logik for perlehøns, at en arbejdsgiver selv ansætter og dermed har ansvaret for sine egne medarbejdere under i øvrigt ordnede forhold. Sådan er det også generelt i Tyskland, men i storslagterierne har der igennem mange år udviklet sig en helt modsat mentalitet, fordi det er godt for profitten.

En årelang diskussion om grov udnyttelse af arbejdstagere i den tyske slagteribranche kan nu endeligt afsluttes. Det var en meget determineret minister Heil, der foran pressen onsdag glædede sig over, at “udnyttelse som forretningsmodel” fremover er slut i tyske slagterier.

Den konkrete årsag, der endelig fik Berlin til at gribe resolut ind, var de massive udbrud af coronatilfælde blandt tusinder af slagteriarbejdere. Fordi slagteriarbejderne står alt for tæt og i alt for mange timer ved slagte-samlebåndet. Læg dertil de gruopvækkende boligforhold, hvor slagterigiganter som Tönnies med et udspekuleret system af underleverandører har huset de mange østeuropæiske slagteriarbejder under kummerlige boligforhold med overbelægning af små lejligheder, hvor nogle endda var fyldt med skimmelsvamp. I sandhed en skandale og en grim plet på det selvbillede det officielle Tyskland har af sig selv som et social afbalanceret velfærdssamfund.

Fra 1. januar skal de i alt 200.000 slagteriarbejdere være ansat direkte på slagteriet og ikke længere hos en underleverandør. Derudover indføres der påbud om arbejdstidsregistrering. Det skal både være slut med at arbejde uden pauser eller at arbejde 16 timer dagligt med det tunge slagtearbejde. Og det skal være slut med at kunne snyde med mindstelønnen, når ingen ved, hvor mange timer folk reelt har knoklet. Der kommer også nye mindste-standarder for de boligforhold, som disse tilrejsende medarbejdere østfra tilbydes. Der kommer flere kontrolbesøg og bøderne for overtrædelser hæves endnu engang.

Spændende bliver det fra nytår at se, hvordan indgrebet kommer til at påvirke kødpriserne i Tyskland. Og set ud fra et dansk synspunkt ville det også være glædeligt, om Danmark og andre lande på sigt ophører med at eksportere deres slagtefærdige grise til nordtyske slagterier, blot fordi det i dag er for dyrt i Danmark. Det kan sagtens også medføre høje omkostninger for de danske slagterier og dermed stigende priser for kød også nord for grænsen. Men langt vigtigere er opgøret med den rådne moral hos tyske slagterigiganter.

kommentar
deling del

Skriv et svar