Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Tallet 867.258

Man må ikke i misforstået frygt smække dørene i over for alle udlændinge.
Jørgen Møllekær

Danmarks Statistik offentliggjorde tirsdag en befolkningsfremskrivning til år 2060. Om 41 år vil antallet af indbyggere i Danmark med ikke-vestlig baggrund være på 867.258 mod nu under en halv million. På det tidspunkt udgør denne befolkningsgruppe således 13 procent af den forventede befolkning. I dag er det tal på lige omkring otte.

Er det i sig selv et problem? Det kan det være, men det behøver det ikke at være. Jyllands Posten skriver onsdag om de samfundsøkonomiske udfordringer, denne stigning vil give Danmark, hvis arbejdsfrekvensen blandt ikke-vestlige indvandrere også i 2060 vil være på samme niveau som i dag. Sker det, har Danmark en endog meget stor udfordring. Hvis det ikke lykkes at få de nytilkomne, og vel at mærke af begge køn, til at blive lige så godt uddannet som resten af befolkningen, så vil der mangle rigtig meget arbejdskraft. Dermed vil den samfundsmodel med, at de i arbejde qua deres skattebetaling sikrer velfærdsgoderne for resten af befolkningen, være meget udfordret.

I Danmark ønsker et meget stort flertal af befolkningen ikke en udvikling, hvor det ad åre ender med en befolkningssammensætning, der ikke længere bunder i danske værdier. Det er en meget besværlig og desværre som regel også alt for følelsesladet diskussion.

Når uafhængige forskere ved Danmarks Statistik nu peger på de strukturelle problemer, der KAN opstå i 2060, så skal ansvarlige politikere turde diskutere løsninger allerede nu. Det har man også gjort længe i Danmark. Onsdag reagerede eksempelvis Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, ved at tale om tre måder at styre udviklingen på. Det skal ske ved at holde antallet af nye flygtninge og familiesammenførte nede. Befolkningen skal blandes mere i både skoler og boligområder. Og flere ikke-vestlige borgere skal i arbejde.

Det første punkt er der allerede bred enighed om. At nedbryde ghettoer er straks sværere, men ideen, som også regeringen arbejder for i sin nylige ghettoplan, er helt rigtig. Det største problem er, at for mange fastholdes i ikke-vestlige kulturmønstre også i tredje generation. Det er uacceptabelt. Ligeværd for kvinder og uddannelse og regulært arbejde er et ufravigeligt krav til alle. Lykkes det, er det for så vidt ligegyldigt, om vi er 100 eller 80 procent etniske danskere i Danmark. Og ja, antallet betyder, at der også fremover skal være et betydeligt flertal af etniske danskere i Danmark, samtidig med at man ikke i misforstået frygt får smækket dørene i for samtlige udlændinge. For det kan Danmark heller ikke holde til. Hverken på den ene eller den anden måde.

kommentar
deling del

Skriv et svar