Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Leder: Tag så det tryk af grænsen

Det er frustrerende at konstatere, hvor fodslæbende nationen agerer i grænselandet. Var problemerne ved Øresund, var de for længst løst.

De danske myndigheder – her især politiet – skaber for tiden mere utilfredshed end nødvendigt ved den dansk-tyske grænse.

Hvis der ses bort fra, om det overhovedet er nødvendigt at bevogte grænsen så nidkært, som det sker nu, så kan det næppe være hensigten for statsmagten at gøre livet surt for pendlere, turister og erhvervslivet og andre borgere med lovligt ærinde på den anden side af grænsen.

Vi taler ikke blot om et lille irritationsmoment, men om at folk til tider tvinges til at holde i kø i timer – langt ud over det rimelige. Konsekvenserne er mange: Folk kommer for sent på arbejde, hvilket, hvis der eksempelvis er tale om en sygeplejerske på Aabenraa Sygehus, kan have alvorlige konsekvenser.

På andre arbejdspladser glider arbejde ikke som det skal. Turister sidder frustrerede i køerne og fravælger måske et nyt besøg i grænselandet – hvilket igen har konsekvenser for museer, hoteller, restaurationer og butikker. Erhvervslivet kan ikke få reservedele frem eller forhindres i at levere varer til tiden. I en tid, hvor megen logistik er indrettet på, at lagre er nedlagt og nu befinder sig i rullende køretøjer, er det en alvorlig bremse på samfundet.

Læg dertil, at borgerne, der bor i områderne tæt på grænsen, generes af de lange køer og ikke frit kan bevæge sig.

Endelig er trafiksikkerheden på færde. Når køerne er længst, spærrer de for op- og afkørsler til både B199 og motorvej A7. Det frister bilister til at foretage ulovlige manøvrer for at slippe for køerne.

Politiet har kun undskyldninger. Vi kan intet stille op, hedder det med henvisning til de udkommanderendes sikkerhed og mangel på personale.

Javel så. Mon ikke der ville være lydhørhed i København, hvis politiet slog i bordet og forlangte et ekstra spor åbnet i Kruså og Padborg? Hidtil har det ikke skortet på udstyr ved grænsen. Regionens folketingsvalgte politikere – herunder en trafikminister – må også kunne gennemtrumfe de små forandringer af egen kraft.

Allerede i maj udtalte eksperter, at smittetrykket for corona nu er så lavt på begge sider af grænsen, at der reelt ikke er brug for den skærpede kontrol. Med respekt for, at politikerne har et stort ansvar og skal tage hensyn til det samlede billede, er det ikke længere indlysende, at den del af kontrollen ved grænsen skal opretholdes.

Det er frustrerende at konstatere, hvor fodslæbende nationen agerer i grænselandet. Var problemerne ved Øresund, var de for længst løst.

kommentar
deling del

Skriv et svar