Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Sydslesvigs autopoietiske system

Man føler med dem, der på kort tid skal sætte sig ind i de indre logikker hos os. Fordi disse de facto er svært forklarlige og utidssvarende.
Man føler med dem, der på kort tid skal sætte sig ind i de indre logikker hos os. Fordi disse de facto er svært forklarlige og utidssvarende.

Tyskeren Niklas Luhmann var professor i sociologi. Han var i Tyskland mest kendt for sine diskussioner med Jürgen Habermas. Og så beskriver Luhmann i sit hovedværk »Soziale Systeme« bl.a., hvordan samfund lader sig påvirke af omverdenen. Et åbent samfund opsuger, hvad der sker andre steder. Et lukket samfund gør ikke. Luhmann taler her om det »autopoietiske ­system«, som er defineret ved igen og igen at reproducere og skabe sig selv i sig selv uden direkte påvirkning fra omverdenen.

Hvad har det med Sydslesvig i 2018 og SSFs landsmøde i lørdags at gøre? Jo, i lørdagsavisen skrev vi, at Skoleforeningens formand, Udo Jessen, ikke kunne forstå, at SSW og SSF i diskussionen om skolelukninger kritiserer Skoleforeningen for ikke at have informeret tidligere. Alle organisationer i Samrådet fik informationen dagen efter, at Skoleforeningens eget bagland var blevet informeret. Desuden henviser Udo Jessen til, at »hvis man havde læst Flensborg Avis og Fokus« tilbage i marts, så »ville man have vidst, hvad der ventede efter sommerferien«.

Udo Jessen
 har helt givet ret. Ligesom SSF havde ret tilbage for et år siden, da man i den interne strid om Mindretallenes Hus tillod sig at gøre opmærksom på, at man skam havde informeret om projektideen ved indtil flere tidligere møder i Samrådet. Uden at nogen stillede kritiske spørgsmål til ideen på dét tidspunkt.

Nu skolelukninger og tidligere pakhussagen udstiller igen og igen, hvor dysfunktionelt det danske mindretal agerer. Vi ved det alle inderst inde, men ingen formår at gøre noget ved det. For er det særlig smart, at vi nu igen står i en situation, hvor en enkelt organisation helt utvetydigt har beslutningskompetencen, men på et emne, der vedrører hele mindretallet?

TV Syd havde et kort bidrag fra Husum lørdag aften, hvor speakeren klart fejlagtigt tillod sig at konkludere som den sidste sætning i indslaget, at skolelukningerne nu næppe kan blive til noget med baggrund i SSFs-landsmødets klare nej.

Man føler med dem, der på kort tid skal sætte sig ind i de indre logikker hos os. Fordi disse de facto er svært forklarlige og utidssvarende. SSFs formand, Jon Hardon Hansen, kom også ind på det i sin beretning, da han fuldstændig rammende og korrekt beskrev, hvordan Samrådet i år (bl.a. pga. Skoleforeningens modstand) endnu engang ikke kunne blive enige om at lade undersøge, om organisationsstrukturen kan moderniseres. Med det formål set herfra, at Sydslesvig demokratiseres UDEN at blive centraliseret. Det er her, det autopoietiske kommer ind.

Hvis vi gerne vil være Danmarks kommune nr. 99, så bør vi også turde indrette os som en. Fremfor at blive ved med i uhensigtsmæssige forløb at diskutere, hvad hinanden har gang i i mindretallet.

P.S.:Æres den, der æres bør. Det er SdUs samrådsmedlem Ronny Grünewald, der sammen med SdUs direktør Anders Kring som insisterende nytænkere bruger billedet om det autopoietiske. Deres billede rammer plet.

kommentar
deling del

Skriv et svar