Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Sydslesvig, hvad nu?

Vi trænger alvorligt til at finde ud af det, som Mette Bock så rigtigt siger.
Jørgen Møllekær

1. december og dermed fokus på at være sammen med alle dem, man måske ikke får set eller talt med så ofte i årets løb. Julens tid er hjerternes tid. Lun og hyggelig. Sådan må stemningen også meget gerne være mandag aften, når Flensborg Avis som noget nyt forsøger at invitere til, at vi mødes på kryds og tværs i mindretallet. Vi håber virkelig at se mange til debataftenen på A.P. Møller Skolen i Slesvig kl. 19.30. For vi taler – igen – forbi hinanden på en måde, som ingen kan være tjent med. Forløbet, siden det først i oktober kom frem, at der skal ske væsentlige forandringer i Skoleforeningen, har rystet mange og skabt megen splid. Skoleforeningen er både udfordret af en økonomisk ubalance nu og i de kommende år. Lønudgifter stiger hurtigere end tilskuddenes størrelse. Derudover – og det er mindst ligeså vigtigt – skal vore skoler pinedød fagligt være lige så gode som i Danmark. På godt og ondt. Det er helt givet fantastisk trygt at være på en lille skole i overskuelige rammer frem til 4. klasse. Men det er også dyrt. Nord for grænsen har de seneste skolereformer presset citronen. Klasser er blevet større, og lærere yder flere timer pr. uge i klasselokalerne. Når Skoleforeningen fastholder vigtigheden af, at den danske læreroverenskomst også gælder i Sydslesvig fremover, så må man acceptere at følge med her også. Det sure med det søde. Ligesom den måde man i Danmark er længere fremme, hvad angår moderne digitale undervisningsformer. Som forælder i Sydslesvig skal man kunne føle sig sikker på, at vore børn også i fremtiden vil kunne klare sig i Danmark. Her bliver Skoleforeningen nødt til at investere mere. Og så er der hensynet til vores fælles mindretal. Når en skole lukker, kan det nogle steder, men ikke nødvendigvis alle steder, føre til, at mindretalslivet dør ud.

Mange dilemmaer, der er svære at løse. Ligesom det med denne skolelukningsdebat igen er blevet udstillet, hvor dårligt der samarbejdes på tværs af organisationerne i Sydslesvig, når tingene bliver svære. Det er dybest set uhørt, at både SSF og SSW føler sig nødsaget til at vedtage resolutioner vendt mod Skoleforeningens fremlagte strukturplan. For deres protester udstiller nok engang, at vi ikke kan blive ved på den måde i Sydslesvig. Pakhus-sagen, udfordringerne med Christianslyst og nu skolelukninger dokumenterer hver på deres måde, at vores organisatoriske struktur er forældet. Vi trænger til at tale engageret og hjertevarmt med hinanden. For vi vil dybest set det samme. Vi trænger alvorligt til at finde ud af det, som Mette Bock så rigtigt siger på forsiden. Vel mødt i Slesvig.

kommentar
deling del

Skriv et svar