Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Leder: Styr opdræt af fisk på land

Hidtil er det lykkedes lobbyister for havbrug at få tilladelserne – desværre som det nu viser sig uden, at der er styr på det formelle og miljøet.

Sporene skræmmer fra de norske, canadiske og chilenske fjorde og farvande, hvor milliardvirksomheden med at opdrætte laks og andre fisk langt fra er bæredygtig

Det står ualmindeligt skidt til med styringen af havbrug i de danske farvande. Seks af de eksisterende 19 har aldrig fået en placeringstilladelse. De øvrige 13 har ganske vist en tilladelse, men har ikke fået foretaget en undersøgelse af, om miljøet kan tåle forureningen fra en sådan privat virksomhed.

Det er selvfølgelig helt uacceptabelt i et sårbart miljø. Sporene skræmmer i den grad fra de norske, canadiske og chilenske fjorde og farvande, hvor milliardvirksomheden med at opdrætte laks og andre fisk størrelsesmæssigt i global særklasse langt fra er bæredygtig.

Der cirkulerer til stadighed skrækscenarier på nettet om, at laksene er en usund spise. Det er der næppe tale om. Til gengæld er det påvist, at den måde at opdrætte fisk på gør dyrene meget udsat for sygdom og dermed langt fra er optimal dyrevelfærd. I sagens natur kan man heller ikke forhindre kvælstof og andre skadelige stoffer i at brede sig fra de åbne havbrug. Det skader ikke mindst det kystnære havmiljø.

Erfaringerne viser, at det også er meget svært at sikre anlæggene til havs mod storme. Flere gange er det set, at et stort antal regnbueørreder er sluppet ud, og de truer herefter den vilde bestand af laksefisk i åer og vandløb, idet de æder æg og yngel.

Hidtil er det lykkedes lobbyister for havbrug at få tilladelserne – desværre som det nu viser sig uden, at der er styr på det formelle og miljøet.

Det kan virke besnærende at give rum til et foreløbig lille, nyt erhverv, der producerer den yndede spise fisk – også i en tid, da mange bestande af vilde fisk har brug for komme sig. Imidlertid står det mere og mere klart, at det ikke er muligt at styre produktionen til havs. Den bør i stedet foregå på land, hvor der efter nogle gevaldige livtag med branchen er kommet ret godt styr på produktionen.

Den kan på land foregå i lukkede systemer, hvor risikoen for forurening er meget begrænset. På baggrund af roderiet i Danmark har den ny miljøminister, Lea Wermelin (S), lovet en tilbundsgående undersøgelse af hver enkelt af de 19 brug. Det lovede hendes forgængere, Venstre-ministrene Esben Lunde Larsen og Jakob Ellemann-Jensen, også. Forgængerne ligner oven på roderiet mest banditter i habitter.

»Produktion i havbrug må ikke ske på bekostning af naturen. Nu skal der ryddes op én gang for alle«, lover ministeren. En effektiv oprydning kunne betyde, at havbrugene må flytte på land. Det ville i hvert fald være den bæredygtige løsning.

kommentar
deling del

Skriv et svar