Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Stolen vakler under Scheuer

Scheuer har på en dybt kritisabel måde drevet løjerne videre.
Jørgen Møllekær

Når en minister tillader lovbrud, plejer det kun at have én udgang: Ministeren må gå af.

Om det ender sådan i tilfældet med Tysklands trafikminister Andreas Scheuer (CSU), vil tiden vise. Men siden mandag er hans politiske liv mildest talt i fare. Det tyske svar på de danske statsrevisorer – Bunde­srechnungshof – har hen over 28 sider fældet en hård dom over Scheuers håndtering af den af CSU ønskede indførsel af »PKW-Maut« – vejafgifter for personbiler på motorveje i Tyskland.

Det har længe været til stor debat, at ministeriet indgik bindende kontrakter med leverandører til de påtænkte vej-afgifter på et tidspunkt, da en verserende sag ved EU-domstolen i Luxembourg kørte. Østrig vandt over Tysklands ønske om at indføre vejafgifter på en måde, så det kun var udenlandske bilister, der skulle betale. De tyske bilister ville være blevet direkte kompenseret over tilsvarende nedsættelser af bilskatterne på tysk indregistrerede biler. Den slags går ikke i et bindende EU-samarbejde. Og nu truer et erstatningskrav på en halv milliard euro fra den leverandør, der har fået opsagt sin kontrakt.

Scheuer har principielt »bare« overtaget projektet fra sin forgænger i embedet, Alexander Dobrindt. Grundlæggende er tanken både ret og rimelig. Med Tysklands geografiske placering i Europa slides især motorveje også af en enorm transittrafik fra alle omkringliggende lande. Hvis bare man altså havde haft mandsmod til også at bede ens egne vælgere om at betale fuldt for vejafgiften. Men Scheuer har på en dybt kritisabel måde drevet løjerne videre. Ifølge »Bundesrechnungshof« har han fortiet, at han ikke kunne holde projektet inden for den bevilgede ramme på to milliarder euro. Det er i sig selv dybt ansvarspådragende, hvis en minister ikke involverer parlamentet, når et af parlamentet vedtaget projekt helt grundlæggende skrider.

Tilbuddet fra det vindende konsortium lød på tre milliarder euro. Og her kommer så den næste lovovertrædelse. Scheuers folk har efterfølgende forsøgt at genforhandle udbuddet med denne ene leverandør med henblik på at presse prisen ned til de to milliarder. Det er et brud på udbudsloven (Vergaberecht). Man må ikke ændre konditionerne omkring et offentligt udbud over for en enkelt leverandør uden, at også de oprindelige leverandører kan komme på banen igen. Så nu truer også et krav fra andre leverandører.

Hele sagen er og forbliver et politisk prestigeprojekt for CSU, som alle andre inklusive CDU er meget skeptiske over for. Spørgsmålet er, om hele farcen ikke snart bør koste ministeren embedet.

kommentar
deling del

Skriv et svar