Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Stegner går 
og bliver

Stegners politiske pensionering i rater kommer næppe til at ændre det helt store.
Stegners politiske pensionering i rater kommer næppe til at ændre det helt store.

SPDs absolutte nummer et i Slesvig-Holsten vil ikke længere være formand for SPD i delstaten. Ralf Stegner meddelte mandag, at han efter 12 år ikke genopstiller til posten som den lokale partiformand nord for Hamborg. Han sagde samtidig, at det havde været en meget svær og meget følelsesladet beslutning. Med andre ord: I virkeligheden var han gerne fortsat på posten. Og det gør han så også på sine øvrige tillidsposter.

I landdagen er han fortsat gruppeformand og dermed oppositionsfører nummer et. Og en lydhør en af slagsen. Og på forbundsplan er han fortsat en af seks viceformænd for SPD. Det vil altså sige, at vi fortsat kommer til at se ham i diverse landsdækkende politiske talkshows, som Tyskland stadig har en længere række af.

Er det så samlet set den bedste beslutning af 58-årige Stegner? Tja. På delstatsniveau får partiet nu efter alt at dømme sin første kvindelige formand næste forår. Hun hedder Serpil Midyatli. Hun er 43 år og fra Kiel, I landdagen er hun vicegruppeformand og ordfører for familiepolitik, ligestilling, integration og vuggestuer. På forbundsplan er hun netop blevet valgt ind i SPDs hovedstyrelse. Med andre ord en »shooting star«, som de har meget store forventninger til i SPD.

Som formand i Slesvig-Holsten kommer hun utvivlsomt til at blive mere synlig. Men det kommer altså fortsat til at foregå i skyggen af den allestedsnærværende Stegner. Det er på den ene side positivt, at han ikke længere skal sidde på alle de centrale poster. Hvis altså man mener, at SPDs tilbagegang også er den til enhver tid siddende ledelses ansvar.

Stegner må tage på sin kappe, at han var med til tabe landdagsvalget i 2017. Ved det efterfølgende forbundsdagsvalg gik SPD også i Slesvig-Holsten markant tilbage. Sågar ved kommunalvalget i maj i år gik SPD 6,5 procent tilbage og fik skuffende 23,3 procent af stemmerne. Så man kan med en vis ret sige, at Stegner som det mest synlige SPD-ansigt i det nordtyske ikke fænger hos vælgerne.

Derfor havde det måske også været nærliggende at overveje, om man ikke mere klogeligt havde givet Midyatli posten som gruppeformand og oppositionsfører samtidig. Stegners politiske pensionering i rater kommer næppe til at ændre det helt store. Ikke mindst når Stegner mandag kraftigt understregede, at han bestemt ikke er færdig med politik.

kommentar
deling del

Leave a Reply