Single Daily
af

Raning Krueger

Leder: Stadig for få kvinder 
i delstatspolitikken

Den lave andel af kvinder
 inden for politik kan næppe glæde mænd.
Raning Krueger

En kvindeandel i den nyvalgte landdag på kun 30,1 procent er det laveste siden 1980erne. Det er et resultat af, at kun hver femte kandidat til landdagsvalget var kvinde. Ved de seneste to landdagsvalg udgjorde kvinder en lidt større, men stadig beskeden andel af politikerne: 36,8 procent i 2009 og 31,9 procent i 2012. Det har da også tidligere ført til utilfredshed blandt CDUs kvinder. Ellers opfylder statistikken flere (for)domme: Der sidder otte lærere og 18 jurister, købmænd og landmænd i landdagen.

Det ser ikke meget bedre ud i Tyskland generelt, når man ser på den aktuelle, internationale undersøgelse om kvinder i toppen af erhvervslivet. Her ligger Tyskland med kun 18 procent kvinder i mellemstore firmaer. Det er en solid bundplacering. Kun Japan nøjes med færre kvinder, mens selv Armenien, Botswana og Kina byder på 31 procent kvinder i erhvervstoppen.

Når vi vender blikket fra Botswana til Sydslesvig, kan det immervæk konstateres, at kvinder i SSW aldrig har måttet ty til kvoter. De bliver foreslået, opstillet og valgt på lige fod med mænd.

Kvinder udgør omkring halvdelen af SSWs medlemsbasis og kandidater til landdagsvalget. Helt uden kvote, med stemmer fra mandlige partifæller – og helt frivilligt.

– Kvinder skal også være med, når de store afgørelser i samfundet træffes, udtalte SSWs landdagskvinde, Jette Waldinger-Thiering, tidligere til Flensborg Avis.

Hun mener, at den foreslåede ordning kan bane vejen for flere kvalificerede kvinder til topposter i samfundet.

Hun er overrasket over, at CDU vil gå med til det. Lige bortset fra forbundskansler Merkel og Ursula von der Leyen er der nemlig ikke meget at råbe hurra for for kvinder hos de tyske konservative, bemærker Jette Waldinger-Thiering.

Men frivillighedsprincippet og bløde fleksi-kvoter har ikke kunnet ændre noget ved den ulige kønsfordeling i politik og erhvervsliv.

I et tidligere rundspørge fra avisen blandt kvinder i delstatspolitik fremhævede blandt andre FDPs Anita Klahn, at der ofte ganske enkelt ikke kan findes kvinder, der vil stille op til valg. Desuden kan ikke alle opfylde det uskrevne krav om politisk erfaring fra kommunalpolitikken. En kønskvotering, sådan som De Grønne har det, er Klahn imod.

Tilbage bliver at overbevise både kvinder og mænd om, at flere kvinder bør opstille til politiske og andre hverv. Til nød bør der måske alligevel kvoter til. Og debatten om og svaret på dette spørgsmål bør kvinderne 
bestemt ikke overlade til mænd.

kommentar
deling del

Skriv et svar