Single Daily
af

Raning Krueger

Leder: SSWs ø- og hallig-
tillæg er på vej

Landdagen og delstatsregeringen bakker op om SSWs forslag til fordel for ø- og halligboerne. De skal ikke lide under de store ekstra-udgifter, når poderne skifter skole til fastlandet.

Det koster mange penge for øboerne, når deres børn skal fortsætte deres skolegang på fastlandet. SSWs forslag om, at delstaten betaler et ø-tillæg på 300 euro om måneden, er faldet i god jord i landdagen og hos undervisningsminister Karin Prien (CDU). Skoleelever fra øer og halliger kan fremover regne med et ø-tillæg, oplyser ministereren i landdagen, der ligeledes bakker op om forslaget.

Skoleelever fra øer og halliger flytter som regel til fastlandet, når de skal fortsætte deres skolegang efter 6. klasse. Før det indeværende skoleår blev der lavet en aftale om ø-tillæg for elever fra Helgoland, som hver får et tilskud på 300 euro om måneden, når de efter 6. klasse fortsætter deres skolegang og uddannelse på fastlandet.

Den ordning vil Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) nu have videreført, så den også kommer til at omfatte elever fra alle øer og halliger i Nordfrisland. Dermed bakker SSW også op om et lignende resolution fra amtsrådet, som skal bane vejen for en Helgoland-ordning for beboerne på øer og halliger.

Også her skal der ifølge forslaget udbetales et månedligt tilskud på 300 euro om måneden – 3600 euro pr. skoleår.

SSW pointerer, at det også med den ordning skal være delstaten, der skal betale regningen. Det ventes, at cirka 50-60 elever om året kan komme i betragtning til dette særlige tilskud.

Dertil kommer elever fra danske skoler, som naturligvis også skal omfattes af den ny tilskudsordning, for deres familier bliver også pålagt ekstra udgifter i forbindelse med skolegang på fastlandet, siger SSWs uddannelsespolitiske ordfører i landdagen, Jette Waldinger-Thiering.

– Elever fra de danske skoler på Før og Sild kan ikke afslutte deres skolegang der. Allerede inden den første afgangseksamen skal de skifte til en skole på fastlandet.

– For at sikre dem samme muligheder for en uddannelse som alle andre skal den økonomiske støtte være uafhængig af forældrenes indkomst, tilføjer SSWs landdagskvinde.

Efter deres mellemeksamen på James-Krüss-Schule skifter Helgolands elever for det meste til et internat i Bederkesa i Niedersachsen, som koster omkring 600 euro om måneden. Ifølge Helgoland-modellen betaler delstaten via undervisningsministeriet halvdelen af beløbet, altså 300 euro om måneden.

Det ville være godt med en lignende ordning for de danske og tyske elever fra øerne og halligerne i Nordfrisland. Familierne her skal da ikke pålægges yderligere belastning på grund af deres børns skolegang på fastlandet, fremhæver Jette Waldinger-Thiering.

CDU vil dog forhindre, at loven gør det muligt for danske elever at modtage dobbelt tilskud fra to støtteordninger.

SSWs landdagskvinde tilføjer, at elevernes fremtid ikke skal være afhængig af strukturproblemer på øerne eller en eventuel skrøbelig privatøkonomi.

På det seneste har der været en stigende tendens til, at forældre med skolesøgende børn flytter fra øerne, når deres børn skal skifte til gymnasier eller fællesskoler. På Helgoland er der stor tilfredshed med modellen fra Kiel, som SSW og hele amtsrådet i Nordfrisland også ønsker at få indført på øerne og halligerne langs Vestkysten. SSWs og CDUs forslag vil blive drøftet videre i landdagens socialudvalg.

kommentar
deling del

Skriv et svar