Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: SSWs klare krav

Det kan sagtens tænkes, at tiden arbejder for, at også denne hurdle kan tages.
Det kan sagtens tænkes, at tiden arbejder for, at også denne hurdle kan tages.

SSW holder sig fra at komme med anbefalinger i forbindelse med forbundsdagsvalget.

Læs også: SSWs landsmøde tog afsked med Anke

Det er der ikke noget nyt i. Men lidt anderledes var det alligevel på partiets landsmøde i Husum i lørdags. For SSWs gruppeformand i landdagen og spidskandidat ved landdagsvalget tidligere på året, kom i lørdagsavisen med et enkelt bud på, hvem man ikke bør stemme på. Lars Harms stillede spørgsmålet, om “vi virkelig stiltiende skal se på, hvordan et stærkt højrepopulistisk og tildels endda racistisk parti opnår valg til forbundsdagen for her måske at blive det ledende oppositionsparti.” Skulle man være i tvivl: Alternative für Deutschland er heller ikke Lars Harms’ kop te. Det kan vel mindst 85 procent af vælgerne i Tyskland skrive med under på. Og selvom udsigten til at AfD på søndag kan gå hen og blive det tredjestørste parti i den nye forbundsdag efter CDU/CSU og SPD, så er det en betydelig politisk strømning, som ej heller SSW kan gøre ret meget ved. Andet end at kæmpe videre for den sociale retfærdighedstanke, som også er et af SSWs gode varemærker. For mindre ulighed ville alt andet lige fjerne en del af motivationen fra frustrerede borgere til at stemme så eklatant med fødderne, som tilfældet nok desværre bliver. Til gengæld kan SSW på andre områder opnå mere i Berlin. Til det formål har partiet selv formuleret otte forslag eller krav om man vil. Et vigtigt punkt er, at det ville være ønskværdigt, om forbundspolitikere ikke bare roser mindretalsarbejde, men reelt også støttede det noget mere. Her kræver SSW meget fornuftigt, at et forbud mod at Berlin ikke må støtte mindretalsskoler ophæves. Og før nogen får kaffen i den gale hals, er det ikke et egoistisk krav alene fremsat for danskere og frisere men samtlige anerkendte mindretal i Tyskland. For det er fortsat sådan, at Danmark både betaler broderparten af driften af det tyske mindretal i Sønderjylland samt en alt for stor del af mindretalsarbejdet i Sydslesvig. I den ideelle verden burde det være sådan, at herbergs-landet reelt også finansielt gjorde sit for at udvikle og fastholde rimelige vilkår for sine mindretal. Det sker ikke. Og derfor har vi den situation, at man i mindretallet – skolerne som det væsentligste ikke mindst – må bede om ikke ubetydelig supplerende støtte fra Danmark for at få butikken til at hænge sammen. Og en deraf følgende misforstået diskussion hos nogle, der mener, at dele af mindretallet får både i pose og sæk. Kravet bliver mildt sagt besværligt at få omsat. Men det er godt set af SSW at sætte dette krav som det første punkt ud af de otte. Forslag nummer to lægger sig godt i forlængelse af det første. For ideen om, at mindretallenes beskyttelse også blev optaget i hele Tysklands grundlov og ikke kun den slesvig-holstenske delstatsforfatning, handler på samme måde om reelt at konkretisere de pæne ord, vi som mindretal ofte får venligt med på vejen fra diverse politikere i Berlin. Om det er realistisk at få denne grundlovsændring? Den forekommer i hvert fald at være et nemmere skridt på vejen i en fortsat god udvikling i forholdet mellem vores tyske flertalsbefolkning og det danske og frisiske mindretal. Det kan sagtens tænkes, at tiden arbejder for, at også denne hurdle vil kunne tages inden for en ikke alt for fjern fremtid. Og skulle den dag virkelig oprinde, hvor tilskuddene fra tysk side øges, da vil mindretallet med glæde skrue ned for de årlige ansøgninger til Folketingets Sydslesvigudvalg. Et ønskescenarie og naivt måske.

Læs også: SSWU sikrede lige kontingentforhøjelse for unge og voksne

Men SSW åbner med denne gode resolution ballet i forhold til kommende års diskussioner. I øvrigt nogle ideer rigsdanske politikere også gerne må lufte for kollegerne i Berlin.

kommentar
deling del

Skriv et svar