Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: SSW i nye farvande

Harms har også fuldstændig ret i, at SSW som regionalt parti bør favne bredt.
Harms har også fuldstændig ret i, at SSW som regionalt parti bør favne bredt.

Det var da lidt af en udmelding, som SSW-toppen kom med fredag aften til partiets nytårsreception. Efter mange årtiers politisk linje i landdags-politikken til venstre for midten kan gruppeformand Lars Harms godt forestille sig noget andet. SSW vil ikke længere forud for næste landdagsvalg afgive et løfte om at pege på bestemte af de større partier. Læs: Det er slut med per automatik »at læne sig« op ad SPD og De Grønne. Nej, nu vil man samarbejde med alle demokratiske partier, som Lars Harms blandt andet fik det formuleret.

Med andre ord: SSW kan også indgå i en CDU-FDP-SSW-regering, hvis man nu rent teoretisk forestillede sig et valgresultat, der ville gøre en sådan flertalsdannelse mulig. For en del mangeårige og trofaste SSW-vælgere skal dette kursskifte nok lige fordøjes mere end én gang.

Men hvor voldsomtet kursskifte er det i virkeligheden? Det afhænger som alting af øjnene, der ser. SSW har hidtil mest fokuseret på emner, der i gammeldags klassisk forstand hører venstrefløjen til. Miljø, sociale forhold, mindre ulighed og bedre forhold for arbejdstagere. Fokus i sidste landdagsvalgkamp var desuden ønsket om større fællesskab. En knaldgod ide i tider, hvor individualiseringen dyrkes. Men også et udtryk for, at alle partier – og ikke kun SSW – søger nye »stå-steder«, fordi de gamle partiskel og politik-forskelle ikke gælder på samme måde mere.

For i virkeligheden handler SSWs melding i høj grad vel også om, at CDU i Slesvig-Holsten under Daniel Günthers ledelse har placeret sig blødt på den politiske midte. Günther er ligesom Merkel optaget af gode løsninger på tværs af de gamle skel. Det er der, indflydelsen ligger. Og når De Grønne kan samarbejde med CDU, hvorfor skulle SSW så ikke kunne? Læg dertil, at SSW kommunalpolitisk mange steder i mange år har kunnet arbejde tæt sammen også med CDU. Politik handler også om at være der, hvor man kan få indflydelse.

Harms har også fuldstændig ret i, at SSW som regionalt parti bør favne bredt og ikke være et dybt ideologisk parti på den ene eller den anden fløj. Harms og SSWs landdagsgruppe kender CDU og FDPs folk i Kiel og baserer forhåbentlig deres beslutning på, at de nye varme følelser er gensidige fra den overvejende del af især CDUs bagland. Mange har lagt mærke til de positive toner overfor mindretallet fra ministerpræsident Daniel Günther. Men SSWs kursskifte vil kun kunne foregå »i smult vande«, hvis et sådant muligt samarbejde både personligt og indholdsmæssigt favner bredt. Ikke mindst internt i SSW.

kommentar
deling del

Skriv et svar