Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: SSW i modgang og medgang

Et nok vel stort fødselsdagsønske trods alt.
Et nok vel stort fødselsdagsønske trods alt.

Fredag fejrer Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) sine første 70 leveår. Født i 1948 og undfanget af briterne. Som vi har beskrevet i vores lille tredelte serie, ville briterne have adskilt det kulturelle mindretalsarbejde fra det politiske. SSF ville klogeligt nok ikke opgive sine kulturelle opgaver og relationer til Danmark. Derfor blev SSW til og fik tordnende valgsucces ved de første valg med først seks og siden fire landdagsmandater, og endda et forbundsdagsmedlem i en periode i 1950erne.

Det gik dermed
SSW, som det gjorde for resten af mindretallet lige efter krigen. En voldsom tilgang, der gav 100.000 vælgere og åbningen af en lang række danske skoler som to meget væsentlige markører i samtiden. Mange af skolerne er der fortsat, og SSWs ihærdige politiske arbejde lige siden den tumultariske efterkrigstid har sat sig varige spor.

Der er mange ting, der skal lykkes for at holde et mindretal i live generation efter generation. Det at skaffe politisk gehør og tilkæmpe sig den altafgørende tyske medfinansiering af mindretallets skolevæsen og større ligestilling i det hele taget har SSW i alle årene haft en fuldstændig afgørende rolle for på en måde, der er en storesøster værdig. Mindretallet af i dag ville ikke være så stort og stærkt uden SSW. Og man kommer ikke uden om at nævne de mange år, hvor først Berthold Bahnsen og siden Karl Otto Meyer, som de i offentligheden mest synlige, måtte kæmpe alene for udviklingen af ligestillingen i landdagen i Kiel.

I dag kan vi sammen glæde os over SSWs flotte præstationer, som ikke kun har vænnet os til, at tre landdagsmedlemmer her i 70-året opfattes som det »normale«. Potentialet er endda større, viser den interne analyse, som vi omtaler på forsiden i dag. Angiveligt kunne op imod 20 procent af vælgerne i Sydslesvig og Kiel godt forestille sig at stemme på SSW.

Det lyder næsten, som om vi kan komme tilbage til efterkrigs-opbakningen. Et nok vel stort fødselsdagsønske trods alt. Men at SSW har formået at udvikle sig til et parti, der ikke kun appellerer til mindretallet, men også til personer udenfor, har været et langt sejt træk, der godt beskriver den positive dansk-tyske samfundsudvikling i øvrigt. SSWs kerne er de 176 amts- og kommunalrådsmedlemmer spredt ud over Sydslesvig. Med dem har mindretallet et helt uundværligt netværk alle de steder, hvor mindretalspolitikken i det store og små afgøres. Tak for indsatsen til jer alle og et stort tillykke til hele mindretallet.

Karl Otto Meyer, SSW landsmøde 1998. Foto: Martina Metzger

Karl Otto Meyer, SSW landsmøde 1998. Foto: Martina Metzger

kommentar
deling del

Skriv et svar