Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Solidariteten i Flensborgs omegn

Er det fair, at Flensborg skal sidde med stort set hele den sociale udfordring, mens omegnskommunerne skummer fløden?

Flensborg er en magnet, tilflytningen fortsætter med at stige. Det gør dermed også priserne på boliger, både dem, man kan købe, og dem, man kan leje. Derfor er Flensborg på vej ned ad den glidebane, hvor det år for år bliver sværere for de lavere indkomstgrupper at finde et sted at bo i området. Vi taler om inklusionen og rummeligheden i skolen i de her år. Det samme bør gælde i vores samfund som sådan. Og når vi taler om det nære samfund, drejer det sig dermed om kommunerne Flensborg, Harreslev, Hanved og Lyksborg.

Men hvor meget socialt boligbyggeri foregår der egentlig i Flensborgs umiddelbare nabokommuner? Spørger man SBV, så er det alt for lidt. Fakta er, at Flensborg er så tæt bebygget, at mulighederne for at bygge yderligere boliger her af flere årsager er kompliceret. Og det er helt givet ikke længere det billigste sted at bygge. Derfor er det særdeles interessant, når den lokale SBV-chef under et debatmøde på Flensborg Bibliotek revser nabokommunerne for at lurepasse.

Hvis det er tilfældet, så er det absolut kritisabelt. Er det virkelig sådan, at man i Hanved og Harreslev ikke vil påtage sig sin del af ansvaret? De to kommuner kan ikke i sig selv gøre for, hvis deres borgere gennemsnitligt tjener mere pr. husstand end i Flensborg. Historisk set har Flensborg altid haft etageejendomme til en relativt billig husleje også, mens Hanved og Harreslev primært domineres af parcelhuslignende bebyggelse. Men fordi noget har udviklet sig på en bestemt måde, er det vel ikke det samme som at sige, at det ikke kan være anderledes? Både Harreslev og Hanved skylder proaktivt at vedstå sig deres del af ansvaret for, at der er plads til alle. Medmindre man ønsker et stempel, der kan komme til at handle om, at man kun er interesseret i at tiltrække de vellønnede indbyggere, der har råd til eget parcelhus.

Der er givetvis mange argumenter, der kan forklare, hvorfor tingene er, som de er. Men er det fair, at Flensborg skal sidde med stort set hele den sociale udfordring, mens omegnskommunerne skummer fløden? Og hvis det her igen handler om, at strukturer og regler desværre forhindrer forbedringer, så er det endnu engang blot et argument for at komme frem i skoene og modernisere eksempelvis kommunestrukturen. Vi har skrevet det før og skriver det gerne igen: En samlet set mere handlekraftig kommune her ved Flensborg Fjord burde af mange årsager omfatte Flensborg, Harreslev, Hanved, Lyksborg, Ves, Masbøl og Tastrup. Hvis ikke flere.

kommentar
deling del

Skriv et svar