Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Soldater på grænsen

Regeringen falder skridt for skridt tilbage til bloktænkning med lukkede grænser.
Regeringen falder skridt for skridt tilbage til bloktænkning med lukkede grænser.

Udansk.

Så kort betegnede politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, fredag den danske regerings beslutning om nu at udsende soldater til grænsen og på bevogtningsopgaver i København.

Selv det jødiske samfund, hvis synagoge og skole døgnbevogtes i København, gav udtryk for, at man gerne havde set en anden løsning. Ud for skolen har man da også valgt at undlade at bruge bevæbnede soldater til bevogtning. I det mindste har man her haft så meget empati, at billeder af skolebørn helt ned til 1. klasse, der så ville skulle passere en granvoksen soldat på vej i skole, sender det helt forkerte signal.

Men det samme er gældende alle andre steder. I dybt demokratiske lande som Danmark og Tyskland er vi opfostret med, at politiet har ansvaret for den indre sikkerhed. Soldater i aktion på egen jord sker kun ved krig og helt akutte nødsituationer. Status i Kruså, Padborg og ved motorvejsgrænsen er på ingen måde akut. Det er derimod bandeoptøjerne på Ydre Nørrebro i København, hvor to rivaliserende bander henover sommeren gentagne gange skød på hinanden på åben gade. Også enkelte civile borgere fjernt fra bandemiljøet blev ramt. Hvis politiet har svært ved at tøjle den situation, bør man vel indsætte militæret her? Det er jo det man gør i andre lande, når der periodevis er uro og optøjer i belastede bydele.

Læs også: Overborgmester om soldater på grænsen: Det er en katastrofe

Men det vil man ikke byde civilbefolkningen i København. Hvilket man sagtens kan forstå. Det styrker bare ikke argumenterne for at soldaterne, fuldt udrustet, skal færdes ved de tre største grænseovergange. Er man i tvivl om, hvordan det opfattes syd for grænsen, kan man bare tage Flensborgs overborgmester målløse Simone Langes, ord til sig: ‘Det er en katastrofe’. Hun tilføjer: ‘Først var det kun en midlertidig kontrol. Den blev så gang på gang forlænget. Så kom der små huse og nu kommer der så soldater. Den danske regering falder skridt for skridt tilbage til bloktænkning med lukkede grænser.’

Med soldater skærper regeringen, om den kan lide det eller ej, symbolikken udadtil. Simone Lange har så evig ret i, at en akut situation i København med langt større fornuft ville kunne løse ved at neddrosle den såkaldte grænsekontrol. Det er kun to dage siden, vi på denne lederplads sidst skrev om dette triste emne. Retorikken omkring behovet for grænsekontrol flytter sig efterhånden som de oprindelige argumenter for at indføre den mister deres substans. Der kommer de facto ikke flygtninge i en grad, der berettiger at alle skal vinkes og forsinkes igennem.

Antallet af asylsøgere i Danmark har ifølge Udlændingeministeriets egne nyeste opgørelser ikke været lavere sideni 2009. Den gang havde vi en baglandspatrulje, der fint kunne optrevle og stoppe nogle af sluserne og øvrige kriminelle. Politiet har trods nu halvandet års grænsekontrol ikke kunnet dokumentere, at man forhindrer mere kriminalitet eller ulovlige indrejser end før. Dernæst er argumentet om den hullede ydre grænse heller ikke gyldigt længere. I august kom blot 2000 over middelhavet, fordi Libyen har sat en prop i. Derfor argumenterer man nu udelukkende med terrortruslen. Den er – desværre – fortsat reel og dybt alvorlig.

Læs også: Soldater skal stå ved grænsen på ubestemt tid

Men hvis man nu mener, at grænsekontrollen inklusive soldater skal fortsætte i årevis alene med terrortruslen som begrundelse, så skal der helt andre midler til. For terrorister kører altså ikke lige ind i politiets arme på motorvejen. De tager en af de små ubevogtede overgange, eller også krydser de Flensborg Fjord. Muligheder er der nok af, hvis man vil til Danmark uantastet. Regeringen strammer en helt forkert symbolik ved nu at sende soldater til grænsen.

kommentar
deling del

Skriv et svar