Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Socialdemokratiets asyl-fidus

Frederiksen taler nu også om en »Obergrenze« ligesom CSU i Bayern.
Frederiksen taler nu også om en »Obergrenze« ligesom CSU i Bayern.

Det lyder umiddelbart indlysende logisk: Da hverken Danmark eller andre lande kan rumme alle de flygtninge eller økonomiske migranter, der gerne vil til vore breddegrader, vil Socialdemokratiet nu vende det hele på hovedet.

Partiets formand Mette Frederiksen fremlagde mandag i København et valgoplæg på 42 sider med helt nyskabende ideer til, hvordan flygtninge-udfordringen løses fremover. Det er så stor en forandring, at det er helt legitimt at spille ud allerede nu.

Socialdemokratiet vil afskaffe folks ret til at få deres asylsag behandlet i Danmark. Mette F. og Co. vil sende alle asylsøgere til eksempelvis Nordafrika, hvor der så skal oprettes et eller flere danskdrevne flygtninge-modtagecentre. Det er fra en adresse tættere på de regioner, flygtningene kommer fra, at den enkeltes asylsag skal behandles af dansk personale efter dansk udlændingelovgivning.

En besnærende tanke. For hvorfor stikke alt for mange mennesker urealistiske blår i øjnene ved at lade dem opholde og integrere sig i flere år i Danmark, når mange af dem reelt ikke opfylder asyl-kravene? Tilmed ville en sådan lejr langt væk fra Danmark en gang for alle sætte en stopper for den ulidelige diskussion om, hvor mange eller hvor få Danmark magter at integrere.

Sandt er det bestemt også, at de menneskegrupper, der kommer til os fra meget fjerne kulturer, blandt andet Afrika, har enorme integrations-udfordringer.

Selvfølgelig skal vi da tale åbent om både antallet og om, at herkomsten spiller en rolle for en vellykket integration.

I TV-Avisen søndag aften beskrev Mette Frederiksen problemets omfang ved at fortælle, at der i Danmark i begyndelsen af 80erne blot var en procent af den danske befolkning, der ikke var af vestlig herkomst. Det tal er i dag steget til otte procent med tyrkere som den største indvandrergruppe. I alt udgør indvandrere og deres efterkommere uanset oprindelsesland knap 14 procent af den danske befolkning med udgangen af 2017.

Det vil sige, at omtrent seks procent af befolkningen stammer fra Tyskland, Norden og det øvrige EU og lande samt USA eller Canada. Lande vi betragter som nemme at blive dansk integreret fra.

Indvandring har ikke umiddelbart noget med flygtninge at gøre. Og så alligevel. For de flygtninge, der ender med at få varigt ophold, skal og bør integrere sig. Det lykkes for ikke så få. Og mislykkes for en oplagt for stor restgruppe. Derfor er det legitimt igen at ville styre optaget. Det kan man givetvis bedre styre ved at asyl-behandle i nærområderne.

Men planen har nogle mangler. Mette F. vil blandt andet stoppe sluser-trafikken henover Middelhavet. Det kan ingen være uenige i. De mange, mange druknede er en tragedie, vi ikke kan være bekendt. Men samtidig fremgår det af Socialdemokratiets nye flygtningeplan, at man ikke skal kunne henvende sig spontant ved et sådant dansk modtagecenter i Nordafrika. Det skal ske gennem FN-centre forestiller Mette Frederiksen sig.

Til gengæld vil Danmark igen være parat til via FN at tage imod et årligt antal af de såkaldte FN-kvoteflygtninge. Men os bekendt afholder de eksisterende FN-lejre ikke folk fra at søge mod Europa. Så hvis Danmark ikke opnår bindende aftaler med andre lande i EU og hele FN, så falder planen til jorden igen. Reduceret til et valgoplæg for at kapre stemmer, men ikke ret meget andet.

Frederiksen taler nu også om en »Obergrenze«. Ligesom CSU i Bayern vil hun selv bestemme, hvor mange Danmark vil tage imod pr. år. Hvad så, hvis der et år er flere godkendte asylsøgere, end kvoten tillader?
Alligevel er det et interessant oplæg.

kommentar
deling del

Skriv et svar