Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Skulderklap til Sydslesvig

Det er i forhold til det oprindelige forslag meget klogt og fornuftigt formulerede forslag.
Det er i forhold til det oprindelige forslag meget klogt og fornuftigt formulerede forslag.

Den danske regering fremsatte onsdag eftermiddag et lovforslag, der kan få stor betydning i Sydslesvig. Efter et langt tilløb er der nu udsigt til, at også sydslesvigere bosat syd for grænsen, i tilgift til deres tyske pas, aktivt kan tilvælge at få et dansk statsborgerskab.

Det er et stort
skulderklap, som et bredt flertal i Folketinget dermed sender til os syd for grænsen. Sikke en dejlig nyhed her kort før årsmøderne.
I praksis kan man sige, at det kan være ligegyldigt i disse tider med EU og fri bevægelighed. For nogen er det et vigtigt anliggende, andre er ligeglade. Og begge synspunkter har deres berettigelse. Hos dem, hvor et dansk pas ville være et hjertets pas, handler det om samhørighed.

Vi kan af gode grunde
ikke blive en del af rigsfællesskabet som Færøerne og Grønland. Men mange vil med et dansk pas opnå en dyb glæde og føle sig knyttet endnu tættere til det danske fællesskab. Den følelse behøver man ikke at dele, men man bør ikke gøre det til problem, at mange har det sådan. Hidtil har man skullet flytte til Danmark i mindst to år for som sydslesviger at få dansk pas. Med det nye lovforslag vil også sydslesvigere, der er blevet i landsdelen, kunne opnå denne anerkendelse. Endda på ganske lempelige vilkår:

Sydslesvigerne skal kun
opfylde to ud af fire kriterier. Alle skal have gået i en dansk skole syd for grænsen eller på anden vis dokumentere, at man lever op til de sprogkrav, som det generelt kræver for at få dansk indfødsret. Det krav lever rigtig mange i Sydslesvig op til. Dernæst skal man skal kunne klare et af følgende tre kriterier: At have boet i Danmark tre år i træk. Eller have en enkelt slægtning højst fire generationer tilbage, der har haft dansk statsborgerskab. Eller også skal man kunne dokumentere mindst ti års frivilligt arbejde i en af Sydslesvigs organisationer.

Det er i forhold til det oprindelige forslag meget klogt og fornuftigt formulerede krav. Et ægte engagement i vores mindretal i en meget bred forstand er en hyldest til alle de mange aktive rundt omkring i store og små sammenhænge i Sydslesvig.

Kritikerne vil fortsat
mene, at man dermed nu opdeler det danske mindretal i et A- og et B-hold. Intet er mere forkert. Alle, der giver en aktiv hånd med, kan få et dansk pas. Hvis de vil det.

kommentar
deling del

Skriv et svar