Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Skolestart – en time senere?

Pointen er meget berettiget. Vi lever i stadigt stigende grad i et videnssamfund.
Pointen er meget berettiget. Vi lever i stadigt stigende grad i et videnssamfund.

Er den klassiske skolestart kl. otte om morgenen fornuftig?
 De Grønne i Landdagen i Kiel mener absolut nej, og undervisningsminister Karin Prien (CDU) siger til Kieler Nachrichten, at hun er åben over for at diskutere emnet. Det er grundlæggende ikke nogen ny erkendelse, studier har gentagne gange dokumenteret, at ikke så få elever ikke er undervisningsparate i den første skoletime.

Sagt på dansk: De er ganske enkelt ikke vågne endnu, og den læring, man får ud af mentalt ikke at være til stede, er stort set lig nul. Det handler ikke så meget om, at ungerne er kommet for sent i seng eller ikke har fået nærende morgenmad, selv om de forhold bestemt også kan spille ind. Det handler grundlæggende om, at vi alle er delt op i A- og B-mennesker. De morgenfriske overfor de såkaldte natteravne.

De Grønnes gruppeformand i landdagen, Eka von Kalben, siger, hun næsten får et stik i hjertet, når hun henover den mørke vintertid iagttager de unge skoleelever kl. 7 om morgenen, mens de med tungt læssede skoletasker på ryggen venter på bussen.

»Børn burde kunne tage til og fra skole i dagslys«, som hun siger. De Grønne skal på deres landsmøde i weekenden diskutere et konkret forslag til, hvordan man gør skolegangen mere børnevenlig. Pointen er meget berettiget. Vi lever i stadig stigende grad i et videnssamfund. I vores vestlige verden skal kommende generationer konkurrere på hjernens evner. Hænder er der stadig brug for, men meget manuelt arbejde er eller vil fortsat blive overtaget af computere eller lavtlønslande rundt om på kloden. Derfor er det afgørende, at så mange som muligt ud af hver ungdomsårgang får det maksimale ud af skolegangen. Dertil hører rigtig mange ting. For eksempel dygtige lærere og tidssvarende lokaler med både frisk luft og moderne it-udstyr. At den første undervisningstime rykkes frem til 8.30 eller sågar klokken 9, kan der være en god ide i. Omvendt er det almen viden, at de allerværste tidspunkter for ny læring er eftermiddagstimerne, 7., 8. eller sågar 9. time. Det kan næppe nytte at have endnu mere sen undervisning. Medmindre man sikrer, at energiniveauet holdes højt dagen igennem. Madpakken hjemmefra er ikke særlig lækker kl. 15, så hvis undervisningen skal flyttes væk fra kl. 8, følger der rigtig mange andre ting med. Men debatten er bestemt vigtig.

kommentar
deling del

Skriv et svar