Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Skoleforeningen tør stille krav til sig selv

At få at vide at ens skole/børnehave og arbejdsplads skal lukke, er en katastrofal nyhed for enhver, der bliver ramt. At lærere, pædagoger og forældre er rystede i Vestermølle, Bøl-Strukstrup, Risby, Harreslevmark og Kobbermølle er særdeles forståeligt.

Og frustrationerne bliver næppe mindre de pågældende steder, når Skoleforeningens direktør i dagens avis giver udtryk for, at det især er pædagogiske grunde, der rammer de pågældende lokalområder. Ligegyldigt hvad man gør, får ingen topleder ros, når der skal træffes hårde beslutninger. Men Skoleforeningens virkelighed er, at de årlige tilskud fra Danmark og Tyskland ikke kan følge med behovet. Når driftstilskuddet kun stiger med én procent, men lønudgifterne med tre, så kan de fleste regne ud, at en koncern som Skoleforeningen med 1400 ansatte nødvendigvis må skære til.

Diskussionerne bliver følelsesladede de kommende uger og i sidste ende skal Fællesrådet træffe den endelige politiske beslutning den 22. november. Man vil komme til at diskutere, om man skal gøre det ene frem for det andet. Man kommer bare ikke udenom, at der skal gøres noget. Derfor er det som Skoleforeningen nu gør rettidig omhu. Især fordi man ikke »bare« skal spare nogle penge, men samtidig tør sætte den pædagogiske kvalitet til diskussion. Ikke for at tale nogen eller noget ned, men fordi det er særdeles relevant at diskutere pædagogiske minimumskrav. Skoleforeningen inddrager også klogeligt, hvor langt der er til andre skoler og betydningen for lokal-livet i mindretallet i sine overvejelser i sit 40 sider struktur-udviklingskatalog.

Når man har læst samtlige sider igennem, sidder man tilbage med flere iagttagelser. Det er for det første et særdeles grundigt og redeligt analysearbejde, der screener samtlige institutioner i Skoleforeningens regi. Kravene til pædagogisk kvalitet er en anden i dag, ikke mindst fra forældrenes side. Men vores skoler har også selv en stor forpligtelse til at følge med tiden. Sydslesvig er sammenlignet med Danmark klart bagud med hensyn til den digitale læring. Det skal Skoleforeningen også kunne investere i. Og læser man alt igennem, er der flere end de fire skoler, der kan komme i farezonen. Det her handler ikke om kroner og ører at være ligeså effektiv og billig som andre skoler. For den opgave er umulig, hvis man samtidig vil være sig sit mindretalspolitiske ansvar bevidst. Og det vil Skoleforeningen tydeligvis. Men sjovt er det ikke her og nu for de berørte parter.

kommentar
deling del

Skriv et svar