Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Skoleforeningen mellemlander

Hvad angår løn- og arbejdsforhold for lærerne er der grundlæggende to muligheder.
Jørgen Møllekær

Snart halvandet års debat om skolelukninger i Sydslesvig ser nu ud til at lande. Eller ret beset mellemlande. For med styrelsens oplæg til det ekstraordinære fællesrådsmøde om to uger køber man sig kun et pusterum.

Tre ud af de oprindeligt planlagte fire skoler lukkes. Risby og Bøl-Strukstrup allerede fra sommerferien, Kobbermølle flyttes på sigt til Harreslev. Men det i sig selv vil ikke udligne de vedvarende underskud, der i 2020-budgettet beløber sig til cirka en million euro. Der peges på nye overenskomstforhandlinger med lærerne for at spare yderligere. Desuden nævnes overvejelsen om at indføre brugerbetaling på de danske skoler i Sydslesvig. Begge dele er kompliceret stof. Og hvad det ender med, fremstår uklart.

Som man i Skoleforeningen også selv ved, er det en politisk speget sag at indføre forældrebetaling. På private skoler ja, men vi skilter jo netop med, at de tilskud, vore mindretalsskoler får fra både Danmark og Tyskland, skal sidestille os med de offentlige tyske skoler. Faste månedlige skolepenge vil givet blot medføre reducerede offentlige tilskud. Og så er man lige vidt.

Hvad angår løn- og arbejdsforhold for lærerne er der grundlæggende to muligheder. Lærerne skal tjene lidt mindre eller arbejde lidt mere. Eller endda begge dele samtidig. Man kan være for eller imod det synspunkt. Det ændrer bare ikke ved, at det er her, der er penge at hente. Set herfra har Skoleforeningen ikke de samme pressionsmidler som i Danmark. For hos os fortsætter ansættelsesvilkårene uændret, indtil man har forhandlet sig til rette med en ny overenskomst. I Danmark er alt principielt til genforhandling, hvis begge parter ikke sørger for at blive enige om fremtiden, før en gældende overenskomst udløber. Så bolden er og forbliver primært på lærernes banehalvdel. Vis os de arbejdstagere, der frivilligt vil gå ned i løn eller arbejde mere. Men det er det, der er udfordringen. For ellers skal der formentlig lukkes nye skoler igen om fire-fem år. Så hvad kan lærerne sammen med deres chefer blive enige om? Vil man sikre fleste mulige stillinger og den meget decentrale skolestruktur med fortsat mange også ret små skoler af hensyn til mindretallet?

Man kan med det nuværende oplæg sige, at der nu – hvis de tre skolelukninger vedtages – bliver et lille pusterum til at finde en mere langtidsholdbar løsning. Sydslesvig har ikke brug for tilbagevendende voldsom uro om vore skoler. Vi må håbe, at parterne vil anerkende udfordringen og finde acceptable løsninger. Både for lærernes og for mindretallets skyld.

kommentar
deling del

Skriv et svar