Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Skibets nye kurs

Nu vil Sydslesvigsk Forening være »en blandt lige i samarbejdet med de øvrige organisationer«.

Resultatet var mere tydeligt, end mange på forhånd havde gættet på. Med 55 procent af stemmerne på udfordreren Gitte Hougaard-Werner og knap 44 procent af stemmerne på den nu væltede formand Jon Hardon Hansen, var signalet fra flertallet af SSFs delegerede tydeligt. Et flertal ønsker ny vind. SSFs nye formand Gitte Hougaard-Werner sagde det meget malende i sin motiveringstale: »Jon vil sejle skibet sikkert i havn. Jeg synes bare, vi skal lægge an mange stederr og forsætte med at sætte sejl«.

Med 171 delegerede var der et rekordstort fremmøde til SSFs landsmøde, hvor der maksimalt plejer at være 130-140 delegerede. Begge fløje havde tydeligvis mobiliseret deres støtter og fået dem til at komme til Husumhus. Det er bestemt også værd at bemærke, at SSFs nu tidligere formand ikke blev savet midt over. 44 procent er en fin opbakning.

Der er næppe nogen, der vil betvivle, at Jon Hardon Hansen både har lagt utrolig mange timer i sit formandshverv de sidste seks år og bestemt også har opnået gode resultater. Men to forhold blev fremhævet igen og igen af dem, der foretrak et formandsskifte nu: Et større fokus på det, flertallet opfatter som SSFs kerneopgave, nemlig at udvikle det kulturelle sammenhold i mindretallet. Og lidt mindre fokus på det, der altid sådan lidt nedladende affejes som »de bonede gulve«. Flertallet har syntes, at balancen her har tippet. Især, da Jon Hardon Hansen sammen med SSFs generalsekretær nærmest stædigt insisterede på pakhus-projektet, som gav utroligt mange dybe skrammer både internt i mindretallet og overfor Danmark.

Den ny formand kom i sin tale med en vigtig sætning, der blev nikket ja til rundt omkring i salen. Det skal være slut med, at SSF altid fører sig frem som mindretallets hovedorganisation. Nu vil Sydslesvigsk Forening være »en blandt lige i samarbejdet med de øvrige organisationer«, som Gitte Hougaard-Werner fik det formuleret. Hun opfordrede de delegerede til at vise mod, når de nu skulle tage stilling til valget mellem to formandskandidater. Nu da hun så vandt, vil hun også blive holdt op på det mod, hun selv skal vise. Gitte Hougaard-Werner tilbød sig som SSFs kaptajn. Som vil sætte en ny kurs, der især handler om foreningsudvikling i samarbejde med de øvrige organisationer. Gitte Hougaard-Werner har fået et stærkt mandat. For hun fik med Kirsten Weiss også valgt sin næstformandskandidat. Modkandidaten Steen Schröder valgte konsekvent at trække sig som kandidat til posten som 1. næstformand i lyset af den nye vind. Kursændringerne er i gang.

kommentar
deling del

Skriv et svar