Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Skal – skal ikke

Det må være tilladt at holde fast i, at vi er så selvbevidste, at vi gerne vil demonstrere, at vi kan og vil helt selv.
Jørgen Møllekær

Debatten om, hvorvidt det ville give mening, at de danske biblioteker i Sydslesvig fysisk delte adresse med de tyske biblioteker, er interessant. Fordi diskussionen om pro et contra handler om nogle helt grundlæggende forhold i samlivet mellem dansk og tysk.

Men lad os lige slå en central pointe fast først. Det her er ikke en sammenlægningsdebat, hvor tingene udviskes. Det er det heller ikke i Sønderborg, hvor det danske og det tyske mindretal godtnok bor på samme adresse, men med hver sin indgang. I Sønderborg er det sådan, at det tyske mindretals bibliotek vel nok har haft mest gavn af projektet. Brugere, der egentlig bare skulle ind på det lokale bibliotek, opdager det tyske og bliver nysgerrige. Det er den tilgang, de har haft til det hos SSW i Slesvig: At forsøge at skabe en slags win-win situation. Den tanke er bestemt ikke dum: At bruge det, et bibliotek kan, til at udvide det fælles kulturmøde. Og rent fysisk og dermed meget synligt at manifestere, at vi i nutidens sameksistens kan leve meget tæt dør om dør så at sige.

I Sønderjylland deler JydskeVestkysten og Der Nordschleswiger også adresser flere steder. Og dermed kunne vi også her hos os udvide biblioteks-diskussion til at omhandle, hvor vi ellers kunne drive ting hver for sig, men i et tættere fællesskab. Men spørgsmålet, som det må være tilladt at stille uden at blive skudt bagudskuende motiver i skoene, er, om vi på denne side af grænsen vil gå så langt, som de gør det mellem danskere og mindretalstyskere i Sønderjylland. For det er jo pudsigt, at man nord for grænsen ikke kan enes om dobbeltsprogede kommuneskilte som hos os, når man nu på andre områder demonstrerer en uhøjtidelig og tættere daglig omgang med hinanden end syd for grænsen.

Set herfra kan en ide om lokalt i Slesvig at synliggøre det danske bedre for flertalsbefolkningen ved at dele biblioteks-adresser synes besnærende. Men her i Flensborg ville modstanden formentlig være betydelig. Tillad denne lederskribent at åbenbare, at også den hypotetiske tanke om en fælles adresse med vore særdeles gode kolleger hos SHZ er en fjern tanke. Det må være tilladt at holde fast i, at vi er så selvbevidste, at vi gerne vil demonstrere, at vi kan og vil helt selv. Også selvom større fysiske fællesskaber bestemt ville være meget praktiske og givetvis også kunne bidrage med nye gode ting.

kommentar
deling del

Skriv et svar