Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Skal du stemme den 6. maj?

En forståelig apati, men sørgeligt, at der ikke er flere, der aktivt deltager i nærdemokratiet.
En forståelig apati, men sørgeligt, at der ikke er flere, der aktivt deltager i nærdemokratiet.

Om godt tre uger skal vi udøve vores borgerpligt. Eller skal vi?
 Når der den 6. maj skal sammensættes et nyt byråd i blandt andet Flensborg, er to ud af tre vælgere bedøvende ligeglade. Kun hver tredje tager aktivt stilling. Sådan var det i hvert fald ved det seneste valg. Sølle 35,9 procent af de stemmeberettigede indbyggere i Flensborg fandt det umagen værd at stemme i 2013. Ikke alt er bedre i Danmark end her syd for grænsen. Men forskellen i befolkningens deltagelse i demokratiske handlinger er unægtelig slående. Groft sagt stemmer mindst to ud af tre danskere til kommunalvalg, mens »kun« en tredjedel vælger sofaen.

Er vi mindre demokratiske i Sydslesvig og i Tyskland? Forklaringer på forskellen er der givetvis mange af. Set herfra er en afgørende forskel, der måske betyder en hel del, at kommunerne i Tyskland ikke er selvbestemmende i samme grad som i Danmark. I Aabenraa er det kommunalpolitikeren, du møder i Brugsen, der har været med til at beslutte din kommunale skatteprocent. Og som derefter beslutter, hvad pengene skal bruges til. Billedet er, indrømmet, lidt for enkelt sat op. For kommuneøkonomien i Danmark styres i høj grad også fra centralt hold i København. Alligevel er det lokale demokrati i Danmark mere tydelig for borgerne. Fordi, som Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet formulerer det på forsiden, kommunerne i Danmark trækker det tunge læs i velfærdsstaten. Her syd for grænsen er det meget mere diffust. De lokale rådhuse udskriver ikke kommuneskat. Råderummet styres i højere grad i Kiel og Berlin. Sociale opgaver løses ikke nødvendigvis af kommunen, men tildels af private organisationer. Når et boligområde skal udstykkes, skal det afstemmes med nabokommuner og aftales på delstatsplan.

Tyskland er modsat Danmark en føderal stat og burde derfor være styret mere decentralt. Det er den kun til dels, og de mange beslutningslag, der skal ind over, giver borgerne en uklar fornemmelse af, om det egentlig er vigtigt, hvem der sidder i kommunalrådene. En måske forståelig apati, men sørgeligt, at der ikke er mere opbakning og interesse i at følge med i nærdemokratiet. At få stemmeprocenten op er i virkeligheden den største udfordring den 6. maj.

kommentar
deling del

Skriv et svar