Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: SF viser noget af vejen

Det nuværende asylsystem fungerer ikke.

Så langt kan de allerfleste af os være enige. Men mens nogle bruger mange kræfter på at gøre livet umenneskelig surt for dem, der allerede er ankommet hos os, prøver Socialistisk Folkeparti nu med et helt nyt bud på en fremadrettet løsning.

For også hos SF vil man gøre op med tingenes håbløse tilstand, som handler om at hegne Danmark ind og sende signaler sydpå, der kun har det formål at afskrække fremtidige flygtninge fra at søge til Danmark.

Nu har SF for tiden ikke den store politiske indflydelse. Netop nu forhandler VLAK-regering med Dansk Folkeparti om, om man lige før finanslovens tredjebehandling denne uge alligevel kan nå at blive enig om en noget usædvanlig politisk pakke, der kobler regeringens ønsker om skattelettelser sammen med DFs pris: yderligere markante udlændingestramninger.

På den anden fløj i Folketinget taler man på samme tid om andre løsninger på det, alle grundlæggende er enige om: Vi vil gerne hjælpe mennesker i nød. Men den spontane asyl-mulighed, der – som vi har set – har fået i hundredetusinder til at vandre mod Europa – skal stoppe. Det er for det første uværdigt og livsfarligt for de pågældende. Det har fostret en milliard-industri for kriminelle slusere. Og så skaber det voldsom indenrigspolitisk modstand i stort set alle de lande, hvis vælgere ikke længere vil se på denne trafik.

SFs gruppeformand, Jakob Mark, understreger overfor Ritzau, at der først skal være aftaler med de lande, som skal huse asyl-lejrene og at der skal være gode forhold. (Foto: Folketinget)

SFs gruppeformand, Jakob Mark, understreger overfor Ritzau, at der først skal være aftaler med de lande, som skal huse asyl-lejrene og at der skal være gode forhold. (Foto: Folketinget)

SF foreslår derfor et system, hvor FN driver lejre i nærheden af de områder, flygtningene kommer fra. Efter aftale med de pågældende lande og med gode forhold for asylansøgerne, understreger partiets gruppeformand Jacob Mark overfor Ritzaus Bureau. I disse store lejre skal man kunne uddanne sig, arbejde og få mad nok, mens man er her, lyder SF-visionen. Og så kommer det spændende nye: Det er fra disse lejre, at man kan gøre sig håb om at blive genbosat i et andet land. Altså uden at man skal have rejst tusinder af kilometer for blot at ende med et afslag.

SF foreslår, at FN står for at fordele flygtningene efter en normal asylbehandling må man formode. De, der lever op til flygtningebegrebet og ikke blot søger et bedre sted at leve, kan herefter for eksempel komme til Danmark. SFs ide er, at vi årligt tager imod 5000 af disse FN-kvoteflygtninge fremover. Et fornuftigt antal. Delt ud på landets 98 kommuner, altså cirka 50 nye medborgere.

Det er inklusive koner og børn, antager vi. For ellers har vi jo igen diskussionen om, at en enkelt flygtet mand ender med at blive til ukontrollabelt flere, når kone og børn familiesammenføres efterfølgende. Det er en smuk vision, SF her præsenterer. De radikale har for nylig foreslået noget lignende, blot at det skulle være EU og ikke FN, der skulle drive disse lejre. Men begge partiers ide har en svaghed. For de vil samtidig fastholde grundrettigheden om at søge spontant asyl ved ankomsten til Kruså. Rationalet er angiveligt, at der ikke vil komme nogle, når disse EU/FN-lejre er oppe at køre. Socialdemokraterne er ikke helt enige, hvad det sidste punkt angår. Her mener man, at ankomne flygtninge i Kruså skal sættes på et fly og transporteres til disse nye FN-flygtningelejre.

Pointen er god. For den rammer den kendsgerning, at danskerne som vi er flest gerne vil hjælpe et passende antal mennesker. Men der er ikke længere flertal for at fastholde en asylpolitik, hvor man ikke kan være sikker på, hvor mange der kommer.

Og det er langt mere visionært end blot at skræmme folk væk ved at sætte ydelser ned og forlænge frister for, hvornår man må genforenes med sin familie. Udfordringen er på den anden side, at venstrefløjens løsning kræver, at alle lande skal være enige om at sætte dette nye system i værk.

kommentar
deling del

Skriv et svar