Single Daily
af

Rasmus Meyer

Leder: Sekretariat kan redde Samrådet

Sommerfreden har lagt sig over Sydslesvig. De folkevalgte i Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Sydslesvigsk Forening (SSF) har røget en fredspibe, og bestyrelsen i Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) har besluttet at forblive i Det sydslesvigske Samråd. En god beslutning, for samrådsmodellen har fortjent en sidste chance.

Det er Samrådet, der sikrer, at de sydslesvigske organisationer uafhængig af deres størrelse taler på øjenhøjde med hinanden. Hver organisation har samme antal stemmer i Samrådet, og derfor er samrådsmodellen i princippet god.

Men de »to sydslesvigske lømler«, Anders Kring og Ronny Grünewald, har ret, når de siger, at Samrådet i den nuværende form er dysfunktionel, og at der skal ske noget skelsættende. Spørgsmålet er, om det er muligt uden at vælte hele samrådsmodellen?

Én løsning kunne være et eget sekretariat til Samrådet. Det virker måske ikke helt så skelsættende, men et eget sekretariat har potentiale til at redde samrådsmodellen. For en af de største udfordringer er, at organisationerne gang på gang ryger i totterne på hinanden over, at enkelte organisationer har varetaget opgaver udadtil og talt på mindretallets vegne – uden mandat fra de andre. Her kan et eget sekretariat fange konflikterne, inden de opstår.

For i modsætning til i dag, hvor sekretærfunktionen er bundet til SSF, er et eget samrådssekretariat forpligtet over for alle organisationerne i Samrådet. På den måde kan et eget sekretariat fungere diplomatisk, repræsentativt og formidlende for alle. Dermed undgås, at en enkelt organisation går enegang.

Forudsætningen for at det lykkes er, at alle organisationerne i Samrådet giver et eget sekretariat de tilsvarende kompetencer og den nødvendige tillid. Og det ser ud til, at et eget sekretariat ikke blot er et fjernt luftkastel. Flere af mindretallets organisationer har talt for modellen, der oprindeligt stammer fra Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW).

Skoleforeningen roste den, Samrådets formand Christian Jürgensen har ved flere lejligheder gjort reklame for den – og »lømlerne« har også signaliseret, at de kunne leve med denne model. Så hvorfor ikke afprøve et eget sekretariat til Samrådet? Modellen har potentiale til at gøre Samrådet funktionelt, og den er vel alt andet lige, bedre end alternativet – en grundlæggende omstrukturering af mindretallet.

kommentar
deling del

Skriv et svar