Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Leder: De seje nordfrisere

Det er imponerende, at der ud af den nordfrisiske friske blæst er opstået en innovativ og blomstrende virksomhed som GP Joule.

Der er flere gode nyheder og en ret dårlig i tirsdagens store begivenhed i Nordfrisland. Delstatens energiminister, Jan Philipp Albrecht (De Grønne), og forbundstrafikminister Andreas Scheuer (CSU), var i Bosbüll for at indvie den lokale gazellevirksomhed GP Joules brintanlæg.

Det er imponerende, at der ud af den nordfrisiske friske blæst er opstået en innovativ og blomstrende virksomhed som GP Joule. Det er kun et årti siden firmaet blev grundlagt. I dag er der flere hundrede ansatte i ind- og udland, og alle aktiviteter har med vedvarende energi at gøre. Firmaet er en af en lang række i amtet, som vidner om, at nordfriserne ikke vil nøjes med at høste vindens energi, men vil raffinere den til en lang række produkter, der er helt vitale for samfundet. Det vidner opbuddet af ministre og andre nøglepersoners deltagelse i tirsdagens indvielse om.

Brint er en del af fremtiden globalt. Tyskland har besluttet, at republikken skal være førende internationalt og har forleden vedtaget at bruge ni milliarder euro på det. Nordfriserne så som nogen af de første mulighederne i brint. Det skyldes især, at vindmøllerne ofte står stille i Sydslesvig som følge af flaskehalsene i energinettet. De fiffige folk vil have dem til at snurre i døgndrift og eksempelvis i det nu indviede anlæg i Bosbüll omskabe det til brint, der modsat vindenergi kan lagres og anses for at være en af byggestenene i det fossilfri samfund. Det giver især mening at bruge brinten i transportsektoren, der fortsat er på begynderstadiet i den globale klimaomstilling.

Den dårlige nyhed i sammenhængen er, at Tyskland fortsat ikke har nogen masterplan for, hvordan energiomstillingen (Energiewende) skal gennemføres. Der asfalteres så at sige i takt med, at vi bevæger os fremad. For mens der lukkes atomkraft- og kulkraftværker på stribe, så er der langt fra nogen garanti for, at riget i den europæiske midte vil kunne garantere den helt nødvendige stabilitet på energimarkedet. Sol og vind er såkaldt volatile energiformer. De skinner og blæser som… som vinden blæser, og det kan man ikke bygge en industrination på. Spørg blot i Italien, hvor der ofte er black out. Pludselig er strømmen forsvundet, og det har fatale konsekvenser mange steder i samfundet.

Brint er en god overgangsløsning, der hvor der er meget »gratis« energi – såsom vind- og vandkraft. Op til halvdelen af energien går tabt i omdannelsen fra el til brint. Sådan et energifrås har vi ikke råd til. Slet ikke når vi ser på, at vi er meget langt fra at nå i mål med lade vedvarende energi afløse den fossile. Og så har vi kun en passant nævnt det hastværk, vi har som følge af klimaforandringerne.

kommentar
deling del

Skriv et svar