Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: En rendyrket socialdemokrat

Det var i USA udtrykket oprindeligt opstod: »What you see, is what you get« – hvad du ser, er hvad du får. Et udtryk om at være ligefrem og uden omsvøb. Rendyrket om man vil. Sådan fremstod statsminister Mette Frederiksen i sin første nytårstale til nationen den 1. januar. Som den rendyrkede og klassiske socialdemokrat, som hun er.

Mette Frederiksen holdt det, som iagttagere betegner som en usædvanlig »smal« nytårstale med ganske få emner. For Danmarks stadig forholdsvis nye statsminister valgte at bruge en stor del af sin tale på udsatte børn. Og om hvordan Mette Frederiksen fremover agter at tvangsbortadoptere langt flere børn, end det sker i dag. Fordi der ifølge statsministeren stadig er alt for mange børn, der groft mistrives hos forældre, der af mange forskellige grunde ikke evner at sikre deres børn en tryg og god opvækst.

Mette Frederiksen har ret i, at der sikkert findes for mange eksempler, hvor børn først som 12-årige med myndighedernes hjælp får lagt 11 dårlige år bag sig med forældre, hvis påvirkning på dét tidspunkt uopretteligt har skadet barnet. Det er socialdemokraten i statsministeren, der står stadig tydeligere frem.


Det lyder umiddelbart som et voldsomt indgreb, hvis danske myndigheder skal tvangsbortadoptere langt flere småbørn end i dag. Mette Frederiksen træder helt bestemt på en øm tå. For hvordan kan det være, at vi også i Danmark stadig er for dårlige til at bryde den såkaldte socialt negative arv. Hvis flere stats-bestemte varige tvangsfjernelser fra de biologiske forældre er en god løsning, så er Mette Frederiksen budskab ikke bare sådan at afvise.

Men det er samtidig også skræmmende, at landets statsminister med så stor fasthed i mælet vil begrænse individets ret, herunder forældres ret til, indtil det modsatte er bevist, selv at opdrage deres børn. I stedet for at fortsætte som nu, hvor de fleste børn fjernes via frivillige aftaler med forældrene.

For faren ved at køre hårdere på fra myndighedernes side er, at der kan opstå utilgivelige fejl. Hvor mor eller far godt ville have kunne klare det, hvis de netop havde fået myndighedernes faste støtte til selv at komme på fode, få styr på deres liv og dermed også tage ansvar for deres børn. Nu har Mette Frederiksen tydeligt slået fast, hvor hun selv står i dette vanskelige spørgsmål.

Statsministeren viste igen, hvad hun brænder mest for. Mere statsstyring som løsning. Respekt for en nytårstale med et klart budskab. Om man så er enig eller ej. Men hvad du ser, er hvad du får.

kommentar
deling del

Skriv et svar