Single Daily
af

Raning Krueger

Leder: Pleje kræver tid, omsorg og penge

En ond cirkel: Dårlig løn og dårlige arbejdsvilkår gør det svært at afbøde mangelen på plejepersonale inden for plejesektoren.
”Raninge

Alene på tyske sygehuse mangler der for tiden 100.000 medarbejdere til patientpleje. I plejesektoren hersker der en regulær nødsituation. Øget efterspørgsel efter plejepersonale kræver, at alle former for plejetjenester burde ansætte flere folk. Det er masser af medborgere, som trænger til hjælp, men der er for få til at hjælpe dem, og for få unge mennesker som satser på en uddannelse i plejesektoren. Det skyldes især beskeden aflønning og dårlige arbejdsvilkår.

Pleje kræver tid og omsorg. Det er andet og mere end at sørge for, at de gamle er rene og mætte. Derfor bør plejepersonalet ikke lænkes til skrivebordet af bureaukrati og myndighedernes krav.

»Pflegedokumentation« kan give mening, når det drejer sig sygdomsforløb og medicinering. Ofte skyldes det omfattende papir- eller computerarbejde med afregningen og afsikringen i tilfælde af klager, så personalet eller institutionen kan redegøre for behandlingen og plejen. Forholdene er dog på det seneste blevet lidt bedre: Uddannet plejepersonale skal helst bruge arbejdstiden på de gamle og ikke ved skrivebordet, hvor man vel kan ansætte kontorpersonale.

Vi har tidligere været inde på udfordringerne på blandt andet Dansk Alderdomshjem og Plejecenter i Flensborg, hvor de engagerede medarbejdere lige som de fleste andre steder på plejeområdet tynges af en del overflødigt bureaukrati. Især SSWs socialpolitiske ordfører i landdagen, Flemming Meyer, har bakket op om de forslag, som Albig-regeringen fremførte i sin henvendelse til forbundsregeringen.

Mange ansatte på plejeområdet, og ikke mindst medborgere med et plejebehov og deres familier, ser med store forventninger frem til en afbureaukratisering på plejeområdet.

Det er dog ikke gjort alene med af­bureaukratiseringen, har lederen af Dansk Alderdomshjem og Plejecenter, Bodil Bjerregaard-Brocks, tidligere fremhævet over for Flensborg Avis. Det vil bestemt være positivt med mindre bureaukrati. Men hvis forholdene for mennesker med et plejebehov skal forbedres, kræver det simpelthen mere personale på plejeområdet, pointerer Bodil Bjerregaard-Brocks og plejeleder Insa Wenker, som dermed sender bolden tilbage til politikere, sygekasser og organisationer i sektoren. Og denne klare besked må sundhedsministeren og vore folkevalgte politikere gerne tage med til kollegerne i Berlin.

For at klare krisen er der brug for reformer i sundhedspolitikken. Blandt andet en bedre aflønning af plejepersonalet, finansieringen af (videre)uddannelse og en aktiv indsats fra plejeorganisationerne på dette område. Desuden billige boliger til de ansatte, kortere uddannelse og vuggestuer efter tre-trins systemet samt øget støtte til vuggestuer – ellers kan der næppe regnes med en forbedring af forholdene på plejeområdet. 60+generationen udgør efterhånden 27 procent af befolkningen mod 17 procent i 1960. De gamle bliver heldigvis ældre, men deres behov for pleje stiger ligeledes. Og det bør vort samfund vel have råd til!

kommentar
deling del

Skriv et svar