Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Plastik i Slien

Makuleret plastik i Slien. Og en oprydning til millioner af euro. Så har man hørt det med. Ét er, at verdens have flyder med plastik, fordi miljøsyndere rundt om er bedøvende ligeglade. I Slesvig er historien en anden. Byens Stadtwerke har over flere år fra sit biogasanlæg udledt plastikrester i et omfang, så man kan finde de millioner af små stumper plastik i vandet og på Sliens bredder hele vejen ud til Østersøen.

Plastikken stammer fra industrielle fødevare-rester, som firmaet ReFood indkøber og sælger til biogas-anlæg i hele Tyskland. Stadtwerke i Slesvig har købt disse fødevare-rester siden 2006, men først i de seneste par år fra Refood. Tidligere var leverandørerne nogle andre. Ubrugt mad omdannes til energi i biogas-anlæg.

Den del af ligningen giver mening. Stridens kerne er, hvordan det kunne ske, at hverken Stadtwerke eller leverandøren af disse enorme mængder fødevarerester sikrede, at plastik-elementerne var filtreret fra inden forbrændingen eller udledningen i Slien. Og her er ansvaret så uklart, så den del ender i årelange retssager. Slesvig by, der ejer Stadtwerke, siger, at de havde en klar opfattelse af, at man modtog fødevarester. Mens Refood til Flensborg Avis oplyser, at det klart fremgår af kontrakten, at fødevare-resterne kan være iblandet plastik. Og at filtreringen af miljøskadelige stoffer klart påhviler det enkelte biogasanlæg og ikke leverandøren. Den del bliver vi ikke klogere på lige med det første.

Til gengæld ved vi, at plastik-udledningen tilsynelandende er foregået de seneste par år, men ikke lige siden 2006. Hvis det er korrekt, er det nærliggende at antage, at plastikandelen enten slet ikke har været der fra 2006 eller har været så minimal, så man ikke har opdaget det. Det, der nu flyder rundt i Slien, er helt åbenbart til at få øje på selv af lægmand.

Jura er noget vanskeligt noget. Er der nok at skrive »kan indeholde plastik« i en kontrakt, eller burde man have talt sammen om mængden? Slesvig by havde klart en opfattelse af, at plastikmængden var minimal og dermed teoretisk. Imens kan vi andre gisne om, hvor stor miljøkatastrofen ender med at blive. Hvis plastikken ryger ud i Østersøen, kan fortæringen af rødspætter og torsk blive udfordret.

Jørgen Møllekær ,

kommentar
deling del

Leave a Reply