Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Plastik-helvedet 
i havene

I et land som Costa Rica har man allerede indført forbud mod engangs-emballage.
I et land som Costa Rica har man allerede indført forbud mod engangs-emballage.

EU-kommissionen fremlagde mandag en ambitiøs plan til at bekæmpe det voldsomt stigende problem med plastik-affald i verdenshavene og langs med alverdens strande.

Som så ofte skrider politikerne først til handling længe efter, at problemet er dukket op. Vi har talt om plastikaffald i nogle år efterhånden. Men først nu, hvor det i stigende grad er blevet mere og mere synlig for os allesammen, sker der noget. EU vil nu have engangsbestik af plastik forbudt. Ligesom sugerør, vatpinde og andre miljøsyndere skal forbydes.

Sugerør. Nej, det er vi nok mange, der ikke har været bevidste om indtil for nylig. Sugerør er en gigantisk miljøsynder, bl.a. fordi den qua sin størrelse slipper igennem diverse filtre i rensningsanlæg og dermed ud i naturen. I Tyskland alene forbruges der hvert år 40 milliarder styk sugerør. Det bruges i fem minutter, men det tager 500 år, før det er nedbrudt i naturen. EU ønsker frem mod 2030, at alle lande har indført regler for, at al plastikemballage skal kunne genbruges. Hvad sugerør angår, har det altid været muligt. De kan også være fremstillet af bambus, papir eller raps. Men bevidstheden om nødvendigheden for at gøre op med sugerør, engangs-bestik og mange andre ting har ikke været tilstede for os forbrugere og dermed heller ikke stået højt på politikernes agenda.

Men det kommer
den til nu. Og rundt omkring er man begyndt at handle. I et land som det mellemamerikanske Costa Rica har man allerede på eget initiativ indført et nationalt forbud mod engangsemballage af plastik. Og ud for San Francisco tester man for tiden et gigantisk system, hvor net hænger 35 meter ned i vandet på tværs af Golden-Gate-broen for at fange plastikaffaldet, før det ryger ud i Stillehavet.

Sidstnævnte løsning er ren symptombehandling. For det første fordi de kun kan opfange større stykker plastik, men ikke de bittesmå stykker plastikaffald på størrelse med de plastik-snipsler, som Slien på vore breddegrader for tiden renses for. San Francisco-løsningen er dårlig, fordi den ikke gør noget ved årsagerne. Vi skal alle sammen blive bedre til at bruge alternativer, og med EU-kommissionens initiativ vil der helt oplagt komme mange nye bæredygtige produkter på markedet de kommende år. Det er den gode nyhed i plastik-helvedet.

Jørgen Møllekær ,

kommentar
deling del

Leave a Reply