Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Det er pinligt 
at se på i 2019

Det halve Sydslesvig ryster på hovedet over forholdene blandt de femten kommunalpolitikere.
Jørgen Møllekær

Man kan diskutere, om den uendelige ballade i det 15 mand store kommuneråd i Langballe vest for Flensborg er så væsentlig, så den fredag skulle fylde forsiden på Flensborg Avis. For sagen er den, at Langballe består af hele 1529 indbyggere pr. 31.12.2017.

Der er med andre ord tale om en landsby eller et sogn, om man vil.

På dansk har vi et begreb, der hedder sognerådspolitik. Det bruges på en klart nedsættende måde. Der er gået sognerådspolitik i den, siger vi. Det er, når politikere meler deres egne kager og helt glemmer at se helheden. Helt glemmer det ansvar, de er sat til at forvalte af deres vælgere. Og derfor handler helt uansvarligt.

For det er det, vi taler om i Langballe. Og derfor skulle historien på forsiden.

At en borgmester indleder et møde med at advare en anden politiker om, at denne øjeblikkeligt smides ud salen, hvis der kommer et eneste tilråb. Det er sådan set ikke blot en farce, det de har gang i Langballe. Det er nærmere en skandale.

Kernen i konflikten, som kan være ganske svær at greje for os udenforstående, handler tilsyneladende om en dybtfølt antipati mellem Langballes CDU-borgmester Kurt Brodersen og SSWs Sven-Ole Nissen.

Vi har beskrevet trakasserierne en del gange de senere år her i avisen. Det samme har SHZ, men end ikke den kendsgerning, at det halve Sydslesvig ryster på hovedet over forholdene blandt de 15 kommunalpolitikere i Langballe, synes at kunne få nogle voksne mennesker til at gribe ind.

Nu viser det sig så ovenikøbet, at finansudvalget ikke har kunnet holde et eneste møde siden kommunalvalget sidste år.

Det skyldes, at flertallet på 11 mod 4 med CDU i spidsen også nægter at acceptere Sven-Ole Nissen som formand for finansudvalget. Og dermed har man ikke holdt møder og ikke godkendt det 400 sider lange årsregnskab for 2018.

Flertallet overvejer så at lade byggeudvalget stå for regnskabet. Vi bliver lige nødt til at gentage: Er der nogle voksne til stede et eller andet sted?

Nu vil de kommunale tilsynsmyndigheder så gå ind og undersøge forholdene i den lille kommune. Men måske skulle man begynde at kigge helt andre steder hen.

Langballe er en del af de syv små-kommuner, der med tilsammen 8107 indbyggere allerede løser en del administrative opgaver i deres stadig meget lille amt.

Hvornår er der nogle voksne, der kan indse det visionære i SSWs forslag om, at disse amter må være den absolut nedre grænse for vore kommune-størrelser? Og dermed også en ende på disse landsby-krige?

Det er pinligt at se på i et såkaldt moderne samfund i 2019.

(Arkivfoto: Lars Salomonsen)

kommentar
deling del

Skriv et svar