Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Pengene fosser ind i statskassen

At kunne investere godt i samfundet kræver nu engang en velfungerende offentlig sektor.

Det første halvår 2019 har været en særdeles »god forretning« for de tyske kommuner, delstater og hele Tyskland som sådan. Ifølge beregninger fra Statistisches Bundesamt, det tyske svar på Danmarks Statistik, løb de samlede overskud i de offentlige kasser op i svimlende 45,3 milliarder euro (340 milliarder kroner).

Overskuddet udgør dermed knap tre procent (2,7), når man fratrækker alle de offentlige udgifter fra indtægterne i årets første seks måneder. Dermed ikke bare »over-opfylder« Tyskland EUs krav til den statslige budgetøkonomi, som ikke må overstige et underskud på maksimalt tre procent.

Også internt i Tyskland er der ingen problemer med at leve op til den i grundloven beskrevne gældsbremse (Schuldenbremse). Så samtidig med, at det private erhvervsliv i Tyskland frygter nedgang, har det offentlige Tyskland rigtig mange penge at gøre godt med.

Straks er der så nogle, der synes, at skatterne burde sænkes for borgerne, således at indbyggerne i Tyskland kan forbruge mere og dermed afbøde nedgangen i indtjeningen i det tyske erhvervsliv.

Set herfra var det måske bedre, om man investerede det tilstedeværende overskud i noget, der måske har et både længere og mere vigtigt perspektiv. På uddannelsesområdet halter Tyskland bagefter med slidte skolebygninger og for små og utidssvarende lokaler mange steder. Dernæst er der et efterslæb rigtig mange steder, hvad omstillingen til vores digitale nutid angår. Lynhurtigt internet overalt er nu engang en forudsætning for nu om dage for at holde trit med udviklingen andre steder.

Og så kunne man også »bare« bruge de mange ekstra milliarder på stærkt tiltrængte forbedringer af skinner og veje. Her i Sydslesvig kunne man pege på flere oplagte steder. B5 på vestkysten, der slet ikke kan følge med trafikpresset. Eller en omlægning af skinnenettet ved Rendsborg og Flensborg. Og mange andre ting.

Problemet er, at det kan man ikke »bare« gøre. Fordi de myndigheder, der skal godkende nye store byggeprojekter, ressourcemæssigt allerede halter langt bagefter det nuværende aktivitetsniveau. Selvom man politisk ville, er det urealistisk at gøre mere på den korte bane. Derfor ville det være klogt, om man nu fra regeringen og forbundsdagen i Berlin ville investere i nogle mere effektive offentlige myndigheder, der kan følge med. At kunne investere godt i samfundet kræver nu engang en velfungerende offentlig sektor. Brug milliarderne fra råderummet her, tak.

kommentar
deling del

Skriv et svar