Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Pas på de nye små i trafikken

Sandt er det, at der vitterligt ikke er plads til flere biler inde i mange byers centrum.
Jørgen Møllekær

Om ganske kort tid skal alle trafikanter forholde sig til en ny type køretøj i trafikken. Fredag godkendte det tyske andetkammer i Berlin, Forbundsrådet, at tillade de såkaldte E-scootere. Batteridrevne løbehjul om man vil, der kan skyde en fart på op til 20 km/t. Tysklands trafikminister Andreas Scheuer (CSU) ville endda tillade disse små ny på fortove. Sådan blev det heldigvis ikke. Kun på cykelstier, og der, hvor der ikke er cykelstier, må disse nye løbehjul køre på vejene side om side med cyklisterne. Scooterne skal indregistreres, men der er ikke pligt til hjelm, som ved motorcykler etc.

Man skal jo altid være omstillingsparat og ikke bare bekymre sig om mulige problemer. Tilhængere tror på, at disse løbehjul delvist kan fortrænge bilerne i de tyske storbyer. Sandt er det, at der vitterligt ikke er plads til flere biler inde i mange byers centrum. Ligesom det også er en kendsgerning, at mange, der kunne cykle på arbejde, afholder sig fra det, fordi den gode gammeldags pedalkraft nu engang også producerer kropsvarme. Det er ikke så fedt at skulle sætte sig småsvedig ind i et konferencelokale til det første morgenmøde med kunderne. Hvis de her scootere kan mindske biltrafikken delvist, er det da med hensyn til klimaet en god ting.

Uden at ville tale ideen ned, må det dog være tilladt at påpege de trafiksikkerhedsmæssige udfordringer. I mange tyske byer er der ganske enkelt ikke nok cykelstier. Et emne vi også i denne avis gentagne gange har beskrevet i en by som Flensborg.

Når man ikke har sørget for byrum, hvor den bløde og den hårde trafik effektivt skilles ad, er frygten for flere ulykker, hvor disse nye scootere involveres, ikke ubegrundet. For eksempel også på den måde, at cykler og scootere kan blive til gene for hinanden. På vej nedad vil cyklisterne begynde at overhale scooterne. Er der ikke plads, tvinges cyklerne ud på vejbanen og så har vi balladen. De fleste kan vel bakke op om de mange gode ambitioner, man kan have for de nye el-scootere. Men det offentlige kan altså ikke kun sige A uden selv at gøre noget ved B.

Den grønne urbane omstilling handler i høj grad også om at investere i, at den bløde trafik får sine egne sikre veje. I en fattig by som Flensborg, men også andre steder, har det lange udsigter. Her må de fyldte kasser i Kiel og Berlin altså også til at spæde mere til, så der kan komme fuld fart på cykelstierne.

kommentar
deling del

Skriv et svar