Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Leder: På høje tid at unge får overblikket

DGB og SSW gør derfor ret i at forlange, at staten tager hånd om de unge og tilbyder dem det nødvendige overblik. Om de unge så tager imod det, er deres eget og forældrenes ansvar samt selvfølgelig arbejdsgiverens.

Det er tilsyneladende en gråzone – et område, hvor en stor gruppe af unge falder mellem stolene. Det gælder de unge, der har sommerferiejob, og som ofte arbejder underbetalt og uden at visse arbejdsgivere tager hånd om deres sikkerhed og arbejdsmiljø.

De unge er omfattet af love og regler. Problemet er, som Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB, og blandt andre mindretalspartiet SSW peger på, at der ikke brochurer og hjemmesider, der giver et samlet overblik over rettigheder og pligter. Samtidig er ansvaret for de unges løn, arbejdsmiljø og sikkerhed lagt ind under en række forskellige myndigheder, hvilket igen giver problemer med overblikket.

DGB og SSW gør derfor ret i at forlange, at staten tager hånd om de unge og tilbyder dem det nødvendige overblik. Om de unge så tager imod det, er deres eget og forældrenes ansvar samt selvfølgelig arbejdsgiverens, der skal sørge for, at reglerne overholdes til punkt og prikke.

Problemerne opstår blandt andet fordi de unge kun arbejder i ferie- eller fritiden. En 15-årig tænker ikke nødvendigvis på, at det kan være farligt at bevæge sig rundt på en arbejdsplads. Hun tænker næppe over, at underbetaling kan have den konsekvens, at billig arbejdskraft er unfair konkurrence og kan skubbe overenskomstbetalt arbejde ud i kulden. Her er det ganske koldt, når man har en familie, der skal ernæres.

Problemet kendes over hele Europa. Dog er det mindre der, hvor fagforeninger og arbejdsgivere samarbejder og forebygger misforhold. I Danmark turnerer en jobpatrulje rundt i ferielandet og oplyser de unge om deres rettigheder. Jobpatruljen.dk tilbyder det nødvendige overblik både for de unge, forældrene og arbejdsgiverne. Desuden er handelsfagforeningen HK særdeles aktiv på området. Det er blandt andet en konsekvens af, at langt flere danskere er medlemmer af fagforeningerne end tyskere. Fællesskab gør stærk og giver langt flere penge at arbejde med til gavn for arbejdstagerne.

I Danmark gør det særlige sig også gældende, at arbejdsgiverforbund og fagforeninger til en vis grad ser hinanden som partnere, der sammen sørger for ordnede forhold. Det giver ro på arbejdsmarkedet og medvirker til at disciplinere de arbejdsgivere, der kan fristes til at hoppe over, hvor gærdet er lavest.

Om en 15-årig uprøvet ung skal kunne oppebære mindstelønnen på godt ni euro er straks et andet spørgsmål. Her kunne der indføres takster, der er lavere og gradvist stiger frem mod mindstelønnen eller mere. Lønnen må afspejle arbejdsgiverens fortjeneste på det særskilte arbejdsfelt.

kommentar
deling del

Skriv et svar