Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Ondt i maven

At der nu endda tales om en undersøgelse af et uafhængigt advokatfirma er en rigtig dårlig nyhed.

Der er skolelærere i Sydslesvig, der efter sigende får ondt i maven over at læse Flensborg Avis for tiden.

Vi kan herfra erklære os helt enige i, at vores løbende dækning bestemt er egnet til at vække bekymring ikke bare for skolelærere, men for mindretallet som sådan. Senest når den tidligere udvalgsformand Anni Matthiesen fra Venstre i onsdagsavisen må erklære sig i hvert fald delvist enig med sin udvalgskollega fra Dansk Folkeparti, Martin Henriksen. For også Anni Matthiesen er tilsyneladende kommet i tvivl om, hvorvidt lærerne i Sydslesvig tjener uforholdsmæssigt mere eller underviser for få timer i klassen end deres kolleger i Danmark.

Tallene kan ikke bestrides, men tolkningen er der mange meninger om. For eksempel fra det radikale medlem i Sydslesvigudvalget: Rune Christiansen giver i selvsamme onsdagsavis udtryk for, at han ikke vil medvirke til at forringe vilkårene for lærere i Sydslesvig, fordi han ikke vil være med til at gentage det, han politisk opfatter som forringelser i skolevæsenet nord for grænsen. Set herfra er det på flere måder skidt, hvordan diskussionen om Skoleforeningens udfordringer har udviklet sig. For det første er det misforstået, hvis der går dansk indenrigspolitik i, hvordan udvalgsmedlemmer forholder sig til udfordringerne i Sydslesvig. At de radikale og givetvis også Enhedslisten og SF især har tordnet mod Løkke-regeringens uddannelsespolitik er helt legitim. Men hvordan skal Sydslesvigudvalget i en dansk offentlighed kunne forsvare at fastholde det, der ifølge Moos-Bjerre-analysen kun kan tolkes som bedre forhold for lærere i Sydslesvig end nord for grænsen? For det er jo det signal, Venstre og Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget sender.

Det langstrakte og fortsat uafklarede forløb, siden Skoleforeningen for over et år siden meldte de truende skolelukninger ud, har desværre medført, at andre dynamikker nu tager over. Det er dybt beklageligt. Den 5. december afgør Sydslesvigudvalget tilskuddene for 2020, og efterfølgende skal det forbi Kulturministeriet. At der nu endda tales om en undersøgelse af et uafhængigt advokatfirma som en mulighed for at sikre, at udvalget bevilger de mange penge til Skoleforeningen på et korrekt grundlag, er en rigtig dårlig nyhed. Ikke at ville læse om Skoleforeningens udfordringer i Flensborg Avis er næppe løsningen. Spørgsmålet er snarere, om Skoleforeningens ansatte og ledelse SAMMEN selv vil komme op med fremadrettede løsninger. Ledelsen har peget på skolelukninger. Hvad foreslår lærerne?

kommentar
deling del

Skriv et svar