Single Daily
af

Raning Krueger

Leder: Ombudskvinden er 
uundværlig

Der var ros på tværs af partierne, da ombudskvinden Samiah El Samadoni aflagde sin årsrapport.
Der var ros på tværs af partierne, da ombudskvinden Samiah El Samadoni aflagde sin årsrapport.

Selv når de folkevalgte politikere især i Berlin tilsyneladende ikke kan undgå social uretfærdighed med de love og rammer, de sætter, så er der da hjælp at hente for borgere, som føler sig forfordelt. Landdagen har besluttet at styrke borgernes klageret til petitions­udvalget, men ombudskvinden­ er stadig ofte den største hjælp.

I hver årsrapport må landdagens klageudvalg fremhæve, at udvalget ikke kan behandle sager, der er under behandling i retssystemet, eller som vedrører socialforvaltningen. De behandles nemlig af ombudskvinden for sociale anliggender, Samiah El Samadoni, og hendes medarbejdere.

Men nu har landdagens videnskabelige tjeneste styrket borgernes petitionsret. Klager, som behandles i retssystemet, skal ikke automatisk afvises, og klageudvalget må godt komme med anbefalinger til delstats­regeringen, lyder budskabet. Baggrunden er, at 2600 borgere har indgivet en samlet klage til klageudvalget mod lukningen af delstatens havn i Fried­richskoog. Det er godt nyt i kampen med myndighederne – og den kan også styrke ombudskvinden.

Da El Samadoni forleden præsenterede sin ny årsrapport, fik hun med rette megen ros fra alle partier i landdagen for sin engagerede indsats. Partierne var også enige om, at El Samadonis arbejde er uhyre vigtigt for borgerne og landdagen.

Desværre viser det sig gang på gang, at myndigheder og sagsbehandlere hellere belærer borgerne om deres pligter end oplyser om deres rettigheder. Desuden har både borgere og sagsbehandlere problemer med at forstå sociallovgivningen. Det skaber mistillid og utilfredshed.

3324 borgere i Slesvig-Holsten henvendte sig i fjor til ombudskvinden. 876 af henvendelserne berører Hartz IV-socialhjælp. Konstante ændringer i sociallovgivningen, usikkerhed, manglende information og dårlig rådgivning fra de sociale myndigheder samt en generel tendens til, at der bliver taget færre og færre sociale hensyn, er medvirkende til, at ombudskvinden har travlt.

Slemt er det også med den usikkerhed, der er om sygedagpenge, oplyser ombudskvinden. Hun har også fået mange klager over sygekasserne, som under borgernes sygedagpenge-periode af og til ringer sygemeldte personer op og beordrer dem til nye undersøgelser hos sygekassernes medicinske tjeneste, MDK (Medizinischer Dienst der Krankenkassen).

Det værste er, når MDKs vurderinger falder anderledes ud end den behandlende læges. Så risikerer borgerne at miste deres sygedagpenge. Sygekasserne ser af økonomiske årsager helst, at langtidssyge går på efterløn. Det sparer sygekasserne for penge, mens mange af de berørte borgere ender på Hartz IV-kontanthjælp. Sagen skal dog først drøftes med sygekasserne og MDK.

Ombudskvinden Samiah El Samadoni er kendt for at gå i rette med de sociale myndigheder. (Foto: Lars Salomonsen)

Ombudskvinden er kendt for at tage bladet fra munden over for de sociale myndigheder, som ifølge hende misforstår deres opgave, nemlig at rådgive borgerne og bruge lovgivningens spillerum til fordel for borgerne.

Ifølge mange klager kan det være vanskeligt at få de ansvarlige i tale eller få tilstrækkelige informationer. Mange stridspunkter kunne undgås, hvis myndighederne fokuserede lidt mere på rådgivning. Men i stedet for at rådgive borgerne om deres rettigheder oplyser mange ansatte mest om borgernes pligter, siger ombudskvinden. Samtidig er vi langt ude i vores samfund, når der må placeres vagter foran jobcentrene for at beskytte tyske myndigheder mod borgerne.

Et stigende antal love og lov­ændringer gør det umuligt for såvel borgerne som de ansatte hos myndighederne at bevare overblikket. Medarbejderne kan ikke efterkomme borgernes berettigede krav om oplysning og hjælp. Tilliden til myndighederne daler, når de ansatte mere tænker på myndighedernes interesser end på borgernes anliggender. Flere myndigheder er gået over til at bruge callcentre, så sagsbehandlere slipper for den direkte kontakt med deres klienter.

Det er uholdbare tilstande.

kommentar
deling del

Skriv et svar