Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Olaf Scholz og 
pensions-selvmålet

Pensionskassernes likviditet bliver så at sige presset, når befolkningen bliver ældre.
Pensionskassernes likviditet bliver så at sige presset, når befolkningen bliver ældre.

Den eller så knastørt saglige finansminister Olaf Scholz (SPD) har bragt sindene i kog. Scholz har offentligt luftet tanken om, at forbundsregeringen allerede i denne valgperiode burde melde ud, at pensionerne er sikret frem til 2040. Eller mere præcist: minimums-niveauet for, hvilken pensionsudbetaling man kan forvente.

Ambitionen
er for så vidt god nok: Hvis der er noget, man gerne vil have sikkerhed for, så er det, om man reelt også får den pensionsudbetaling, man forventer. Pensionsordningerne er mangfoldige i Tyskland og er helt grundlæggende baseret på, at man som arbejdstager sammen med sin arbejdsgiver har indbetalt en bestemt del af lønnen igennem et langt arbejdsliv. Men udfordringen i de kommende årtier består i, at flere skal have pension udbetalt, end der er arbejdstagere, der skal indbetale i det kollektive pensionssystem. Pensionskassernes likviditet bliver så at sige presset, når befolkningen bliver ældre, som den gør i alle vestlige lande. De store årgange fra efter Anden Verdenskrig og højkonjunkturerne i 60erne ikke mindst skubber ganske betragteligt til denne demografiske skævridning.

En økonomisk tryg pension er vigtig for enhver på den anden side af 50 år. Det er også et klassisk socialdemokratisk velfærdsemne. Og når der oveni bliver relativt flere midaldrende og ældre borgere, altså også mange potentielle vælgere at kæmpe om.

Men den ellers
altid så besindige Scholz, der mestrer den velovervejede tale, har begået noget af en dumhed. Han har kun sagt, at man burde sikre fremtidens pensioner. Men ikke hvordan, hvilket er ganske usædvanligt for en finansminister.

Han må være påvirket af SPDs fortsat elendige meningsmålinger, siden han udtaler sig uden samtidig at give svaret. For hvis man allerede i dag skulle sikre et minimumsniveau for pensionsudbetalinger 20 år frem, er der kun to kilder, der kan finansiere det. Ved færre indbetalere fra arbejdsmarkedet kræver det højere indbetalingsbeløb. Både for den enkelte lønmodtager, men så sandelig også for arbejdsgiverne, der dermed mister konkurrenceevne. I forvejen har tyske arbejdsgivere lovbestemte sociale udgifter på mellem 20 og 25 procent udover selve lønnen. Hvis man vil undgå en merbelastning af arbejdstagere og arbejdsgivere, er der kun skattestigninger tilbage. Er det det, Scholz vil?

Olaf Scholz. Foto: Michael Kappeler/dpa

Olaf Scholz. Foto: Michael Kappeler/dpa

kommentar
deling del

Skriv et svar