Single Daily
af

Kirsten Elley

Leder: Nytter 1000 
kr. i bøde?

En bøde på 1000 kr. for at glemme passet øger næppe respekten for den midlertidige grænsekontrol eller retsfølelsen.

Straf og bøde afføder ofte debat og kan deles i to. Er det en nyttig eller en retfærdig straf? Derfor kan man med rimelighed drøfte, om det nytter, at et glemt pas koster 1000 kr. i bøde, når man som dansker har glemt det i forbindelse med en tur til Tyskland?

Skal bøden virke opdragende, fordi forglemmelsen skader samfundet, eller er bøden en automatreaktion på en regel, som mange af os, der bor i grænselandet, ser som symbolpolitik?

I 2016 trådte vi væk fra tiden med åbne grænser og favntaget med beboere i nabolandet. Det år blev den midlertidige grænsekontrol indført. Ikke mindst for vores egn blev det et smerteligt brud med en fin ideologi. Hele tanken bag Schengen-samarbejdet, som 26 lande har tilsluttet sig, er, at borgere ikke skal vise pas eller anden id, når de krydser grænserne mellem medlemslandene. Det vænnede vi os til fra 2001 til 2016.

En ny opgørelse viser, at danske statsborgere nu i voksende omfang undlader at medbringe deres pas, når de rejser til Tyskland. Ifølge tal for Syd-Sønderjyllands Politi, Sydsjællands og Lolland Falsters Politi og Bornholms Politi, er antallet af sigtelser for manglende pas steget fra under 200 i 2016 til 570 i 2019 frem til september. Ukendskab til de ikke længere nye krav med den indførte, midlertidige grænsekontrol kan næppe være forklaringen. Sløseri som karaktertræk er næppe heller vokset i befolkningen.

Øget kontrol er noget af forklaringen på de flere sigtelser, men det kræver ikke mange ture frem og tilbage over landegrænsen mellem Tyskland og Danmark for at se, hvor hullet grænsekontrollen i virkeligheden er – og hvor lille risikoen er for at blive vinket ind til siden for at vise sit pas. Ud af 24 grænseovergange er kun tre fast bemandede.

Derfor vil det ofte være uden konsekvenser at fortsætte turen ned mod grænseovergangen, selv om man undervejs måtte komme i tanke om, at passet ligger i køkkenskuffen. Hvis grænsegængerne oplevede kontrollen som komplet eller anså passet for et nyttigt og vigtigt hjemmel ved rejsen til og fra nabolandet, ville de nok vende om og hente det.

1000 kroner er ikke en formue, men dog ærgerlige penge at skulle af med. Bøden øger næppe respekten for den midlertidige grænsekontrol eller retsfølelsen. Nytter bøden? Tilsyneladende ikke. 
Europa-Kommissionen mener, Danmark bør udfase grænsekontrollen i stedet for at fastholde den ved den dansk-tyske grænse. Det er set herfra en god ide.

kommentar
deling del

Skriv et svar