Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Nytænkning i Sydslesvig

Mindretallets opdeling i otte-ni forskellige forvaltninger/foreninger ville ikke stå sin prøve, hvis…

Model A, B, C eller D. Eller noget helt femte?
Onsdag blev den længe ventede rapport om en mulig fremtidig struktur for mindretallet i Sydslesvig offentliggjort. Herfra skal der først og fremmest lyde en kæmpe ros. Det er de sydslesvigske organisationer selv, der på tværs af interesser og delvist gammelt nag har evnet at finde frem til mulige scenarier for en fremtidig indretning af vores danske minisamfund.

Nogle vil mene, at det er da det mindste at forlange, at man kan se indad. Ikke desto mindre er det første gang i nyere tid, at forvaltningscheferne i Sydslesvig på tværs på dén måde har sat sig sammen for grundigt at prøve at nytænke indretningen af Sydslesvig. De har gjort det særdeles godt allesammen, fordi de både har investeret rigtig meget tid i konkret at prøve at finde frem til nye måder at gøre tingene på. Og fordi flere af de foreslåede modeller tænker langt længere ud af boksen, end vi tidligere set. Når noget grundlæggende og omfattende bør laves om, er det lettere med dyb forandring, hvis det sker på »en brændende platform«. Hvis der er ydre faktorer, som alle kan se gør, at vi bliver nødt til at reagere nu. Denne fælles forståelse har vi ikke hidtil set fodslag omkring. Også selvom der har været eksempler nok på, at mindretallets opdeling i otte-ni forskellige foreninger ikke ville stå sin prøve, hvis man blev tvunget til at tænke forfra.

Der er allehånde gode historiske forklaringer på, hvorfor vi stadig er indrettet, som vi er. Samtidig er der (for) mange »sager«, der har illustreret, hvorfor der er behov for at tænke helt nyt. Processen omkring Skoleforeningens kroniske underskud på driften med de nu deraf følgende skolelukninger har været det seneste grelle eksempel på en uhensigtsmæssig måde at løse en stor udfordring for det danske mindretal på. Protesterne fra SSW og SSF var tydelige symptomer på, at det ikke nødvendigvis er op til et forældre-parlament alene at definere skolestrukturen. Ligesom SSF fik på puklen, da man for nogle år siden gik for langt med Mindretallenes Hus, der af andre i mindretallet blev set som et overflødigt prestigeprojekt. Dengang var det Skoleforeningen, biblioteket og SdU, der offentligt undsagde SSFs planer.

Derfor er det så glædeligt, at alle på tværs nu vil sætte sig sammen. Erkendelsen af en fælles udfordring er nu engang det første skridt til forbedring. Og kære fælles Sydslesvig: Det må ikke glippe denne gang. Og det skal heller ikke tage år at drage de nødvendige konklusioner.

kommentar
deling del

Skriv et svar