Single Daily
af

Rasmus Meyer

Leder: Nye tider i 
mindretallet

Den evige debat om strukturen får måske snart en ende. Åbenbart er alle de store sydslesvigske organisationer enige om, at der er potentiale i en fælles struktur.
Den evige debat om strukturen får måske snart en ende. Åbenbart er alle de store sydslesvigske organisationer enige om, at der er potentiale i en fælles struktur.

Det skabte en del forvirring, da Skoleforeningens styrelse og direktion forleden kom med en skriftlig kommentar til debatten om den overordnede struktur i mindretallet. Kommentaren blev, også på redaktionen, tolket som endnu et nej til at ville se på den overordnede struktur.

Men denne tolkning har åbenlyst været forkert. Det fastslog Skoleforeningens direktør, Lars Kofoed-Jensen, kort tid efter. Forinden havde Anders Kring og Ronny Grünewald reageret på det formentlige nej. Lars Kofoed-Jensen gjorde det derfor på vegne af styrelsen og direktionen tydeligt, at Skoleforeningen siger ja til en debat om den overordnede struktur. Samtidigt forklarede han, ledelsen er af den opfattelse, at der »selvfølgelig kan opnås besparelser, effektiviseringer og rationaliseringer, hvis mindretallet var én stor forening«.

Det ser altså ud til, at der er sket et holdningsskifte i Skoleforeningens top. Hidtil har især styrelsen været afvisende. Senest i april blokerede styrelsen endnu for en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et arbejdspapir til en eventuel analyse af strukturen. En af begrundelserne for det enstemmige nej (med en enkelt blank stemme) var, at der ikke ville komme noget ud af det. Ingen i styrelsen var interesseret i at bruge mere energi på den overordnede struktur.

Men nu har piben fået en anden lyd, og der venter interessante tider for mindretallet. Den evige debat om strukturen får måske snart en ende. Åbenbart er alle de store sydslesvigske organisationer enige om, at der er potentiale i en fælles struktur. Samtidigt har Sydslesvigudvalget givet grønt lys, den juridiske side er afklaret, og den sydslesvigske befolkning har fra flere kanter vist interesse for at få belyst mulighederne for en anden struktur i mindretallet. Dermed står der egentligt ikke noget i vejen for at tage næste skridt – en analyse.

Det eneste åbne spørgsmål er tilsyneladende tidsfaktoren. Mens Lars Kofoed-Jensen skriver, at Skoleforeningen ikke kan afvente en analyse af den overordnede struktur, har medlemmer fra både styrelsen og fællesrådet forklaret, at noget så vigtigt som skolelukninger skal belyses til bunds – uden fastlåst tidsramme. Desuden har et flertal i fællesrådet opfordret ledelsen til at fremlægge alternative sparemuligheder. Det har styrelsen og ledelsen nu gjort i et første bud, men fællesrådets medlemmer vil kræve, at hele sparepotentialet i ny struktur fremlægges – inden de tager stilling til skolelukninger.

kommentar
deling del

Skriv et svar