Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Nye mørke skyer over Femernbælt

Det er helt forrykt, at det er lykkedes at overse vigtige miljømæssige aspekter ved dette megaprojekt.

Femernbælt-projektet er igen kommet i uvejr. I tyske medier kom det i weekenden frem, at miljøministeriet i Kiel har sat hælene i og her kort før, at Danmark går igang med at bygge tunnelen, vil have den danske projektleder Femern A/S til at indsende en opdateret byggeansøgning.

Endnu engang bliver forskellene mellem dansk og tysk politik, mellem dansk og tysk myndighedshåndtering, smerteligt tydelige. Sidste efterår opdagede en af de største tunnelmodstandere, den tyske miljøorganisation Nabu, at der ligger fredede rev ud for Puttgarden lige der, hvor der skal graves ud til den kommende sænketunnel.

Miljøministeriet i Kiel har taget den kritik alvorligt og har selv indledt en undersøgelse af havbunden. Og ministeriet bekræfter ikke kun Nabus fund, men oplyser, at de selv har fundet endnu flere beskyttelsesværdige rev.

Det er helt forrykt, at det – med de mange års forberedelse in mente – er lykkedes at overse vigtige miljømæssige aspekter ved dette megaprojekt. Det store spørgsmål er, om disse rev, der er fredet af tysk miljølov, kan “ofres”, hvis det er muligt at gendanne disse rev lige til højre eller til venstre for den kommende sænketunnel.

Fra dansk side vil man formentlig argumentere for dette synspunkt. Byggeriet af Storebæltsforbindelsen medførte også i byggefasen en klart negativ effekt på havmiljøet. Efterfølgende viste det sig, at naturen under vandet var genskabt som før. Men denne pragmatiske danske tilgang deler man ikke i Tyskland.

Beskyttelsesværdig natur skal som udgangspunkt bevares og beskyttes efter alle kunstens regler. Defor bør Femern A/S og transportordførerne i Folketinget tage de seneste bekymrede miner fra Kiel med stor alvor. For hvis man ikke kan løse denne nye udfordring, så er sandsynligheden for et rungende nej til hele Femernbælt-projektet steget betydeligt, når forbundsforvaltningsdomstolen skal tage endeligt stilling til sagen ved de fastsatte forhandlinger i oktober.

Vi taler trods alt om et af Europas p.t. største infrastrukturprojekter til sammenlagt over 80 milliarder kroner.

Det er et risikabelt spil at gå efter, at dommerne udsteder en betinget byggegodkendelse, som forudsætter, at disse miljøudfordringer er løst, før man graver i den tyske del af Østersøen. Og det er fortsat en ret vanvittig tanke, at byggeriet af tunnelelementer begynder i Rødby til januar, hvis vi til den tid stadig står i en situation, at det er uklart om og hvordan forbindelsen kan bygges færdig på den tyske side af Femernbælt.

kommentar
deling del

Skriv et svar