Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Nye kampvogne er for små

Regningen den kender vi: Den bliver stor og havner hos skatteyderne.
Regningen den kender vi: Den bliver stor og havner hos skatteyderne.

Langtidsplanlægning er sjældent nogen nem disciplin.

I det tyske forsvar er der røde ører, efter det er kommet frem, at de nye »Panzer« (militære kampvogne) man har bestilt til afløsning for den nuværende model, har et pladsproblem. Indkøbs-generalerne har for over femten år siden skullet tage stilling til, hvilke krav der samlet set var til de nye »Puma-Panzer«. På daværende tidspunkt er man gået ud fra, at en gennemsnitshøjde på 1,84 meter var fint. Det viser sig nu at være temmelig udfordrende.

Ud over dem, der skal køre de nye Pumaer og betjene våbensystemerne, er der i bagenden plads til seks soldater, der i givet fald skal kunne lave udfald fra kampvognene.

Det er omme bagved, at loftshøjden er så begrænset, så alle våbenføre mænd ikke længere kan være der. Pladsen er blevet mindre, fordi det med moderne teknologier er blevet muligt at bygge kampvogne, der langt bedre end før beskytter soldaterne inde i kampvognene effektivt mod at miste liv eller lemmer, hvis kampvognen angribes med tungt skyts. 1,84 eller mindre er langt fra garderhøjde, og det ligger i sagens natur, at kampklare soldater skal være i besiddelse af en vis kampkraft, hvor højden spiller en rolle.

Tyskland har bestilt intet mindre end 350 af disse kampvogne frem til 2020, og det får altså følger for nogle soldater.

Det tyske forsvars øverste ledelse er derfor gået i gang med at prøve at finde løsninger på miseren. Sammen med militær-industrien er man efter sigende i gang med at overveje sidste-øjebliks ændringer af en vare, man har bestilt for femten år siden.

Det lyder som en operation, der stik imod hensigten risikerer alligevel ikke at forbedre sikkerheden ombord i kampvognene. For hvis man »skræller lag« af den tykke beskyttelse, siger det sig selv, at Puma-kampvognene bliver mere sårbare for angreb.

På den anden side forekommer det også mildest talt, skal vi kalde det klodset, hvis man ender med at sætte hundredevis af nye kampvogne i drift, med den konsekvens, at det tyske militær skal til at passe på med ikke at ansætte for høje mænd fremover sådan helt generelt. Miseren er næsten molboagtig. Og regningen den kender vi: Den bliver stor og havner hos skatteyderne.

kommentar
deling del

Skriv et svar