Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Nu rykker Merz mod højre

Signalværdien var ikke til at tage fejl af.
Jørgen Møllekær

Kampen om at blive Angela Merkels efterfølger spidser til.

Trioen tegner efterhånden mere og mere til at blive en tvekamp. Merkels udkårne, Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), eller den genopståede Friedrich Merz. Ser man på den tredje kandidat, sundhedsminister Jens Spahn, tyder alle målinger på, at han er langt bagefter de to andre.

De tre kombattanter er på fælles Tysklands-turne, og onsdag aften optrådte de for første gang i Østtyskland. Derfor er det næppe tilfældigt, at flygtninge-problematikken kom på banen her. Samme dag havde forbundskansleren om formiddagen argumenteret for, hvorfor Tyskland skal bakke op om FNs nye migrationspagt.

Men i kampen om de CDU-delegeredes gunst strammede alle tre retorikken i forhold til Merkels måde at tale om dette følelsesladede emne på. Selv AKK synes nu, at det er helt rimeligt at diskutere FN-pagten på CDUs landsmøde i december, nærmest dagen før den er planlagt til vedtagelse på en meget stor FN-konference i Marokko. Men mest interessant var det at notere sig, hvordan Friedrich Merz klart rykkede højre om Angela Merkel.

Merz, der tidligere har sagt, at han vil halvere AfD qua en fornyet fremgang for CDU, legede med tanken om at ændre den tyske grundlov. Her står det forankret i paragraf 16: »Politisk forfulgte har ret til asyl«. Dog kan man ikke søge om asyl i Tyskland, hvis man kommer fra et andet EU-land, eller fra lande uden for EU, der på sammenlignelige måder giver forfulgte asyl. Merz kom med den pointe, at det ikke kan nytte noget, at man i eksempelvis EU diskuterer bindende fordelingsnøgler for flygtninge, når Tyskland så samtidig som det eneste sted i verden har en grundlovssikret individuel forankring af retten til asyl. Han fik sagt det ganske intelligent og for så vidt på ingen måde populistisk. Men signalværdien var ikke til at tage fejl af: Det skal være slut med, at Tyskland som den sidste helle i Europa fortsætter med at være en magnet for flygtninge.

Den gik rent ind i østtyske Seebach nordvest for Thüringer Wald onsdag aften. Og den gik med det samme ud over hele Tyskland. Det interessante spørgsmål er så, hvordan CDUs delegerede vægter det spørgsmål, når de samles til formandsvalgs-landsmødet i Hamborg den 8. december. AKK forsøgte efter bedste evne at slutte op om nødvendigheden af at have indre sikkerhed i en omtumlet tid. Men indtil videre fører Merz på point, hvis dette forkætrede asyl-spørgsmål kommer til at veje tungt, når CDU-folkene skal sætte deres formands-kryds.

kommentar
deling del

Skriv et svar