Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Nu kommer den spændende fase

Fra tysk politisk side er man end ikke klar til at købe champagnen.
Fra tysk politisk side er man end ikke klar til at købe champagnen.

Onsdag blev dagen, hvor Femernbæltforbindelsen endelig fik sin tyske godkendelse fire år efter den danske. Voldsomt forsinket på grund af de næsten 13.000 klager, som projektlederen, det danske statsejede Femern A/S, måtte tygge sig igennem. Men en forsinkelse, der i høj grad også skyldes, at Femern A/S har skullet efterbearbejde sit eget materiale flere gange.

Lad det være sagt klokkeklart: Visionen om at binde Danmark og Tyskland endnu bedre sammen med en kombineret motorvejs- og togforbindelse via Femernbælt er guld værd for fremtiden for det dansk-tyske forhold. En fast forbindelse vil afgjort gøre det endnu lettere at knytte bånd. Den vil forkorte den psykologiske afstand mellem Lolland og Femern, mellem hele Sjælland og det østlige Holsten, mellem Hamborg og København. Hvis vi med Femernbælt kan flytte bevidstheden om, hvor tætte vi kunne være, også i det »nye dansk-tyske grænseland«, så er det kun i alles interesse. Oprindeligt var der modstand mod projektet i det dansk-tyske grænseland mod denne »konkurrent«. Så navlebeskuende bør vi ikke være. Realiseres projektet, vil det i løbet af en generation eller to yderligere uddybe vore gode naboskaber.

[B]Men inden vi kan lægge[/B] champagnen på køl, skal vi igennem den allermest spændende og afgørende fase. Med den tyske godkendelse på plads starter den offentlige høring. Derfor vil vi i den kommende tid opleve, at flere klagesager vil blive rejst ved forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig for at stoppe projektet. De tyske miljøorganisationer NABU og BUND med flere forventes at komme med hver deres indsigelse.

Domstolen vil tidligst komme med en dom i løbet af sommeren 2020. Der er tre scenarier. En ubetinget godkendelse, som næppe er sandsynlig. En betinget godkendelse, hvor enkeltstående miljøaspekter skal løses bedre (ønskescenariet). Eller worst case: Et nej på grund af den voldsomme miljøpåvirkning. Hvad det ender med? Fra tysk politisk side er man end ikke klar til at købe champagnen. For den helt store usikkerhed består i, at dommerne i Leipzig skal tage stilling til noget, der ikke er præcedens for. Ingen i Tyskland har nogensinde før bedt om lov til at grave ud til en sænketunnel i Østersøen i en bredde af 250 meter og 18 kilometers længde. Miljøpåvirkningen er mange gange større, end da man byggede Storebælt- og Øresundsforbindelsen. Og med den usikkerhed må det fortsat være tilladt at undre sig over, hvordan Danmark kan være så letsindig at have brugt fem milliarder kroner på projektet, før man ved, om man overhovedet får lov til at bygge.

kommentar
deling del

Skriv et svar