Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Nøglen til 
sorte tal

Skal vi nu også opleve et direkte pres fra Danmark, hvad lærernes ugentlige undervisningstid angår?
Skal vi nu også opleve et direkte pres fra Danmark, hvad lærernes ugentlige undervisningstid angår?

Mere undervisning er nøglen til sorte tal i Skoleforeningen. Sådan stod der at læse på forsiden af denne avis torsdag. Skoleforeningen har nu svaret på de mange opklarende og kritiske spørgsmål, der kom fra Fællesrådet oven på udspillet om at lukke fire skoler og to børnehaver for at imødegå et vedvarende millionunderskud. Omtrent to millioner euro i 2018 ender det med og noget lignende for de kommende år. En uholdbar situation med andre ord: En organisation som Skoleforeningen, der på nær forældrebetaling på vuggestuer mv. langt overvejende lever af offentlige tilskud, skal være i stand til styre udgifter og ramme et sort 0 i årsregnskabet.

På 20 tætskrevne sider forsøger Skoleforeningen at svare på de mange spørgsmål og den underliggende kritik af, at Skoleforeningen kunne drives bedre. Nogle vil hævde, at svarene ikke er uvildige, da det er direktion og styrelsen, som har foreslået skolelukninger, der også har forfattet de 20 sider. Det må jo stå sin prøve. Set herfra er svarene både saglige og redelige. Især bør man hæfte sig ved hovedkonklusionen: Der er kun to substantielle måder at drive Skoleforeningen billigere på. Den ene har hele det danske mindretal mere eller mindre allerede vendt sig imod. SSF og SSW har bedt om alternativer til skolelukninger, som vi vel alle kunne ønske os kunne undgås.

Hvis vi er enige om dén præmis, så er der kun en mulighed tilbage. På side 11 udstilles problematikken nøgternt, men i al tydelighed. Lærerne på vore danske skoler og gymnasier har en dansk overenskomst. Men de følger den ikke, hvad angår ugentlige undervisningstimer i klasselokalerne rundt omkring i Sydslesvig. Gjorde de det, vurderer Skoleforeningen, at der realistisk kan spares over fire millioner euro årligt. Og foreningens eksterne revision har endda talt om op til otte millioner euro årligt. Skoleforeningen skriver desuden på side 11, at man anser det som sin pligt at sikre en »tilpasning til de danske nøgletal for arbejdstidens anvendelse.« Og man vurderer, at det også er et »inddirekte krav fra de bevilgende myndighederes side«. Læs: Sydslesvigudvalget. Det tilføjes også, at indgåelse af overenskomster syd for grænsen pr. tysk lov kun kan indgås frivilligt mellem begge parter.

Skoleforeningen ser sig altså ikke i stand til at overbevise sine medarbejdere om at følge den danske overenskomst? Det er da helt barokt og noget af en falliterklæring. Flensborg Avis har siden onsdag forsøgt at få lærernes to faglige organisationer i Sydslesvig i tale. Det er ikke lykkedes, ligesom der heller ikke var nogen respons i efteråret. Det er dybt kritisabelt, at vi i Sydslesvig har en lærerfagforening, der tror, at den ikke skal deltage i en væsentlig offentlig debat. Heller ikke herfra har vi nogen grund til at betvivle det store engagement, som lærerne yder i Sydslesvig.

Men den afgørende pointe er en anden: Det gælder både for arbejdsgivere og arbejdstagere, at en overenskomst og hensigten med den tages alvorligt. Forudsætningen for at drive dansk skolevæsen i Sydslesvig er helt entydigt at fastholde den danske overenskomst. Men så gælder det for alle parter, at man sørme er forpligtet til at tage det sure med det søde. Man kan bestemt diskutere, om lærere og andre offentligt ansatte i Danmark presses for hårdt. Men man kan ikke som lærerforening for Sydslesvig lade som om, at mængden af ugentlige klasse-undervisningstimer ikke skal gælde her. Det må være en underlig fornemmelse, Sydslesvigudvalget sidder tilbage med, efter at man i december i enstemmighed var villig til at yde akut krisehjælp til Skoleforeningen. Kulturministeren blandede sig for nylig direkte i den manglende løsning af udfordringen med Christianslyst. Skal vi nu også opleve et direkte pres fra Danmark, hvad lærernes undervisningstid angår? Eller vil man løse det selv og sammen med Skoleforeningens ledelse få orden i eget hus?

kommentar 1 kommentarer
deling del

1 kommentar

Skriv et svar