Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Leder: Næppe noget columbusæg for Christianslyst

Havde det eksempelvis ikke været bedre at ombygge SSFs pakhus i Flensborg til dels med frivillig arbejdskraft til et gæsteværelse drevet af professionelle på kommercielle vilkår?

 

Medarbejderne på Christianslyst kan ånde lettet op. Deres arbejdsplads bevares i mindretallets regi, og det vil først og fremmest sige under velordnende forhold med overenskomst. Spørgsmålet er så, om mindretallet kan ånde lettet op. Det står fast, at stedet i årevis har givet underskud – endda et ganske betragteligt et på den forkerte side af 100.000 euro årligt. Den hidtidige ejer og driftsansvarlige, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU), har ikke været i stand til at få stedet til at løbe rundt. Det er et vilkår, som mindretallet og især SdU har levet med i årtier. Forskellen er, at paraplyorganisationen tidligere mente at have råd til at kalkulere med underskuddet. Yderligere har udsigten til store udgifter til vedligeholdelse og modernisering fået ungdomsorganisationen til at trække sig fra opgaven. Det er efterhånden flere år siden, og det er kun ved Grænseforeningens mellemkomst, at der nu er fundet en løsning, så Christianslyst kan fortsætte i mindretalsregi.

Er det så en god løsning? Skoleforeningen henviser til det luftige begreb »synenergieffekter«, som skal forhindre, at der bindes endnu møllesten om halsen på den i forvejen økonomisk trængte organisation. Det skal blive spændende at følge, hvordan Skoleforeningen vil løse opgaven, der er blevet formuleret som en »bunden opgaven«. SdU var langt fremme i et forsøg på at sælge stedet, da Grænseforeningen råbte »gæsteværelse«, og ekkoet lød fra Sydslesvigudvalget. Så var der lige som ikke noget frit valg mere, selv om andre løsninger hele tiden har ligget inden for rækkevidde. Ud over salg er det eksempelvis tilbud om ophold og kursusfaciliteter på markedsvilkår talrige og mindre fjerntliggende steder end Christianslyst.

Nuvel, det er ikke comme il faut at tale om penge i sammenhæng med gæster, og endnu mindre i sammenhæng med foreninger, der er afhængige af donorer. Der kan dog argumenteres for, at et underskud på eksempelvis 100.000 euro årligt kan være nødvendigt for at give gæster et godt ophold i Sydslesvig. Det er i hvert fald den argumentation, der fremføres nu. Foreningerne har reelt ikke haft noget alternativ på den måde, presset er udøvet fra dansk side. Havde det eksempelvis ikke været bedre at ombygge SSFs pakhus i Flensborg til dels med frivillig arbejdskraft til et gæsteværelse drevet af professionelle på kommercielle vilkår og med rabat til gæsterne? Uanset, at Christianslyst nu skal drives af Skoleforeningen, er stedet fortsat indirekte et fælles ansvar – som alt det andet fælles i mindretallet.

kommentar
deling del

Skriv et svar